Bioenergi från skogen Info

PROJEKT INFO

 

2007

 • INFO-142. Småmaskiner och skogsbränsle på SkogsElmia 07, Wästerlund I. 2007
 • INFO-141. Torkning av randbarkad björk i griphögar, Nurmi J. 2007
 • INFO-140. Det finns många möjligheter för att vidareförädla energiråvaror från skogen, Granö U-P. 2007
 • INFO-139. Forskning och utveckling i samarbetsprojekt, Granö U-P. 2007
 • INFO-138. Försörjning av värmeverk med skogsbränsle –en enkel metod för skattning av lagerkostnader, Fjeld D., Nilsson S. 2007
 • INFO-137. Träpellets från färsk energived vid gallringsuttag, Granö U-P. 2007
 • INFO-136. Mycket ungskog på svaga marker i Västerbotten, Wästerlund I. 2007
 • INFO-135. Flisens kvalité, Etelämäki P. 2007
 • INFO-134. Resultat från försök med randbarkning av björk, Lehtimäki J., Nurmi J. 2007
 • INFO-133. Energiråvaror från skogen, Granö U-P. 2007
 • INFO-132. Energived från gallringar kan pelleteras, Granö U-P. 2007
 • INFO-131. Simulating the operational feasibility of backhauling with forest energy assortments, Fjeld D. 2007
 • INFO-130. Möjligheter för fler returtransporter och minskad tomkörning vid biltransport av skogsbränsle, Fjeld D., Karlsson M. 2007.
 • INFO-129. Hantering av biobränsle i buntar, Granö U-P. 2007.
 • INFO-128. Systemanalys för bränsletransporter, Wästerlund I., Engblom G. 2007.
 • INFO-127. EU:s vattendirektiv skärper kraven !, Wästerlund I., Mattson A., Murmester C. 2007.
 • INFO-126. Utnyttjande av lastkapaciteten vid biltransport av skogsbränsle, Pettersson M., Sjöö C., Fjeld D. 2007.
 • INFO-125. Försörjning av värmeverk med GROT eller klenstammar – Kalkyleringsmetod för skattning av kostnader för lastbilstransport, Fjeld D. Pettersson M. 2007.
 • INFO-124. Flisskörd med Valmet 80INFO-1 Combi BioEnergy i skogen, Lehtimäki J., Nurmi J. 2007.
 • INFO-123. Skörd av energiskog med liten träddiameter vid slutavverkning med ett John Deere 745 skördaraggregat för flerträdesskörd,  Lehtimäki J., Nurmi J. 2007.
 • INFO-122. Kvalitén hos pellet från naturligt torkat material, Nurmi J., Takalo T., Huhtala J. 2007.
 • INFO-121. Torkning av flisad råvara för pelletering, Örberg H. 2007.
 • INFO-120. Pelleteringsteknik, Örberg H. 2007.
 • INFO-119. Kombinerad anläggning för värmeproduktion och pelletproduktion, Örberg H. 2007.
 • INFO-118. Hetoljetork för torkning av flis, Örberg H. 2007.
 • INFO-117. Hanteringskedja för energived till pellets, Granö U-P. 2007.
 • INFO-116. Utrustning för småskalig pelletproduktion, Granö U-P. 2007.
 • INFO-115. Utrustningskedja för småskalig pelletering, Granö U-P. 2007.
 • INFO-114. Skördaraggregat för skörd av energived, Granö U-P. 2007.
 • INFO-113. Komprimering av träddelar med klämmande stöttor - för ökat lastutnyttjande, Bergström D. 2007.
 • INFO-112. Kvalitetspellets kräver kvalité i arbetet vid skörd, hantering, torkning och flisning, Granö U-P. 2007.
 • INFO-111. Pelletering med ringmatris energived från första gallringen som lufttorkats i ute, Nurmi J., Takalo T. 2007.
 • INFO-110. Småskalig eftertorkning av flis inför pelletering, Granö U-P. 2007.

 

2006

 • INFO-109. En ny pelletproducent i Evijärvi, Takalo T., Nurmi J. 2006.
 • INFO-108. Pelletpressar, Granö U-P. 2006.
 • INFO-107. Pelletkaminer, Granö U-P. 2006.
 • INFO-106. FinnMetko 2006, Granö U-P. 2006.
 • INFO-105. Avverkningsresternas marktäckning efter skörd i gallringsskog, 5 Lehtimäki J. 2006.
 • INFO-104. Placeringen av avverkningsresterna med den nya metoden för skörd med ett ackumulerat skördeaggregat, Lehtimäki J. 2006.
 • INFO-103. Nedbrytningen av avverkningsresterna efter skörd genom grupphantering i första gallringen, i tallbestånd,  Wall A. 2006.
 • INFO-102. Termer och förkortningar, Granö U-P. 2006.
 • INFO-101. Täckningens inverkan på kvalité i energiveden hos energikooperativen i Mellersta Österbotten, Nurmi J., Takalo T. 2006.
 • INFO-100. Korslagring som en fukthaltsminskande åtgärd, Nurmi J. 2006.
 • INFO-99. Mekanisk hållbarhet och fines i björkpellet från försök med den mobila pelleteringsenheten i Evijärvi, Nurmi J., Huhtala J. 2006.
 • INFO-98. Randbarkning som en förbättrande åtgärd för energiveden, Nurmi J. 2006.
 • INFO-97. Mellanlagrets placering och lagringstiden är faktorer som påverkar fukthalten, Nurmi J., Takalo T. 2006.
 • INFO-96. Torkar flis bättre i svart container?  Wästerlund I. 2006.
 • INFO-95. Små kraftvärmeverk för villor/egnahemshus, Granö U-P. 2006.
 • INFO-94. Ny typ av pelletpress, Granö U-P. 2006.
 • INFO-93. Vinkelkran för avverkning runt hörn, en världsnyhet för såväl konventionell skörd som ungskogsskörd,  
  Nordfjell T., Bergström D. 2006.
 • INFO-92. SkogsNolia 2006, Granö U-P. 2006.
 • INFO-91. Försörjning av värmeverk med GROT eller klenstammar -Metod för förenklad skattning av transportarbete, 
  Fjeld D., Pettersson M. 2006.
 • INFO-90. World Pellet och Bioenergy Conference 2006, Granö U-P. 2006.
 • INFO-89. Trä-förgasande pelletbrännare, Granö U-P. 2006.
 • INFO-88. Lagring av pellets, Granö U-P. 2006.
 • INFO-87. Randbarkning av energived vid gallring med engreppsskördare, Lehtimäki J., Nurmi J. 2006.
 • INFO-86. Uppföljning av kapaciteten hos en mobil pelleteringsutrustning, Nurmi J., Takalo T. 2006.
 • INFO-85. Kvalitén på pellets som producerats med mobil pelleteringsutrustning,  Nurmi J., Takalo T. 2006.
 • INFO-84. Europa standarder för biobränsle pellets, 2006.
 • INFO-83. Europa standarder för biobränsle,  Burvall J. 2006.
 • INFO-82 Kundanpassning av bränslepellets m.a.p. råvarans/spånets partikelsammansättning, Bergström D. 2006.
 • INFO-81. Brännare för askrik och sintrande pellets, Norin B. 2006.
 • INFO-80. Förhandsrapport från en produktions-och säkerhetsinriktad brännvedsstudie, Lindroos O. 2006.

 

2005

 • INFO-79. Korridorröjning, Granö U-P. 2005.
 • INFO-78 Produktivitet vid korridorskörd i unga täta bestånd –Simulering av dagens teknik, och av framtida tekniklösningar  
  Bergström D., Nordfjell T. 2005.
 • INFO-77. Arbetsdemonstration för skörd av energived och flisning i Kannus,  Lumatjärvi J. 2005.
 • INFO-76. Små kraftvärmeverk för biomassa, Granö U-P. 2005.
 • INFO-75. Skotarens kapacitet vid skörd av energived, Lehtimäki J., Nurmi J. 2005.
 • INFO-74. Pelletpannor, Granö U-P. 2005.
 • INFO-73. Satstorkning av flis, Granö U-P. 2005.
 • INFO-72. Bioenergy 2005 i Trondheim Granö U-P. 2005.
 • INFO-71. Energikooperativ säljer värme till kommunen, Granö U-P. 2005.
 • INFO-70. Bioenergy 2005 konferensen, Granö U-P. 2005.
 • INFO-69. Träddelsterminaler–gammal teknik för nya syften? Wästerlund I., Wästerlund I. 2005.
 • INFO-68. En första pilotstudie på en experimentrigg för kranspetsbaserad korridorskörd, Nordfjell T. 2005.
 • INFO-67. Dikesrensning: En viktig åtgärd för att upprätthålla hög produktion på tidigare dikad skogsmark, som kräver varsamhet för  
  bevarande av skogsmiljön, Nordfjell T., Larsson M. 2005.
 • INFO-66. Slaggbildning i villabrännare vid förbränning av pellets från massaved, gallringsvirke och röjningsvirke, Larsson S. 2005.
 • INFO-65. Lagringsförsök med energived som korslagrats, Takalo T., Lehtimäki J., Nurmi J. 2005.
 • INFO-64. Lagringsförsök med barkad energived, Takalo T., Lehtimäki J., Nurmi J. 2005.
 • INFO-63. Skördeförsök med delvis barkad energived, Lehtimäki J., Nurmi J. 2005.
 • INFO-62. Korridorskörd i unga bestånd, är det framtiden? Nordfjell T., Bergsten U. 2005.
 • INFO-61. Alternativ ungskogsbehandling, Nordfjell T., Bergsten U., Lundmark T. 2005.
 • INFO-60. Eftertorkning av skogsflis, Granö U-P. 2005.
 • INFO-59. Hanteringskedja för mindre pelletproducenter, Granö U-P. 2005.
 • INFO-58. Pelletering av mycket fuktig skogsflis, Granö U-P. 2005.
 • INFO-57. Kapaciteten hos skördare vid energivedsskörd, Lehtimäki J., Nurmi J. 2005.
 • INFO-56. Kan kapad och kluven brännved vara en bra råvara för pelletsproduktion? Liss J-E., Nordfjell T. 2005.
 • INFO-55. Pelletering med mobil utrustning, Granö U-P. 2005.
 • INFO-54. Forskning kring skördemetoder för skörd av energived, Lehtimäki J., Nurmi J. 2005.
 • INFO-53. European Pellet Conference, Österrike i 2005, Granö U-P. 2005.
 • INFO-52 Mainkofen värmekraftverk med ORC-process, Granö U-P. 2005.
 • INFO-51. Designen viktig när det gäller pelletpannor, Granö U-P. 2005.
 • INFO-50. Mellersta Österbottens skogsägare, Purola M., Etelämäki P. 2005.
 • INFO-49. Fortsättningsprojektets verksamhet har startat, Matintalo J. 2005.

 

2004

 • INFO-48. Mekaniserad ungskogsröjning,  Ligne D. 2004.
 • INFO-47. Utveckling och trender i svenska ungskogar och deras skötsel,  Ligne D. 2004.
 • INFO-46. Motormanuella redskap för röjning, Ligne D. 2004.
 • INFO-45. METKO 2004, Granö U-P. 2004.
 • INFO-44. 2004. SkogsNolia 2004, Granö U-P.
 • INFO-43. Närtransport, genom skotning, av helträd i gallring, Lehtimäki J., Nurmi J. 2004.
 • INFO-42. Försök med Naarva-energigrip i gallringsskog, Lehtimäki J., Nurmi J. 2004.
 • INFO-41. Askans smältegenskaper, Örberg H. 2004.
 • INFO-40. Emissioner vid förbränning av pellets från gallringsvirke, Örberg H. 2004.
 • INFO-39. Värmevärde och askhalt hos gallringsvirke, Örberg H. 2004.
 • INFO-38 Skörd av energiträd med Naarva-gripen,  Lehtimäki J., Nurmi J. 2004.
 • INFO-37. Flisens kvalité inom Mellersta Österbottens flis-och energiandelslag, Takalo T., Nurmi J. 2004.
 • INFO-36. Flis-och energiandelslag/-kooperativ i Mellersta Österbotten, Takalo T., Nurmi J. 2004.
 • INFO-35. Möte med en maskintillverkare, Lehtimäki J., Nurmi J. 2004.
 • INFO-34. Hyggesresternas placering vid avverkningen, Lehtimäki J., Nurmi J. 2004.
 • INFO-33. Vilka mängder och fraktioner skavs av vid buntning med WoodPac ? Pettersson M. 2004.
 • INFO-32. Pelletering av avverkningsrester utan föregående torkning med Kemyx – processen, Pettersson M. 2004.
 • INFO-31. Ändring av bränslekvalitet pga säsongslagring för GROT och klenstammar, Pettersson M., Nordfjell T. 2004.
 • INFO-30. Förbränning av pellets tillverkade av gallringsvirke. Örberg H. 2004.
 • INFO-29. Buntning: Metod att stanna? Wästerlund I. 2004.
 • INFO-28. Buntningsteknik, Wästerlund I. 2004.
 • INFO-27. Logistisk syn på skogsbränsle, Wästerlund I. 2004.
 • INFO-26. Råvara från skogen till pellets och förbränning, Granö U-P. 2004.
 • INFO-25. Tillverkning av pellets från gallringsvirke,  Örberg H. 2004.
 • INFO-24. Energived från röjning och gallring, Granö U-P. 2004
 • INFO-23. Tidsåtgång vid närtransport av energived och gagnvirke vid olika skördemetoder, Lehtimäki J., Nurmi J. 2004.
 • INFO-22. Skogsutbildning vid mellersta Österbottens Landsbygdsinstitut, enheten i Kannus, Matintalo J. 2004.

 

2003

 • INFO-21. Kraftbehov för att åstadkomma en bunt av träd från förstagallringar,Nordfjell T. 2003.
 • INFO-20. Tekniska patent om röjning i kombination med tillvaratagande av röjstammar, Nordfjell T., Ligne D. 2003.
 • INFO-19. Hur mängden av växtnäringsämnen och vattenavrinningen påverkas när hyggesrester avlägsnas, Nurmi J., Wall A. 2003.
 • INFO-18. Utspridning av hyggesrester vid flerträdshanterande vid första-gallringen av tallbestånd, Nurmi J., Hytönen J., Wall A. 2003.
 • INFO-17. Pelletspriser, Örberg H. 2003.
 • INFO-16. Alternativa metoder vid skörd av energivirke, Nurmi J., Lehtimäki J. 2003.
 • INFO-15. Uttag av klena stammar i gallring, till buntning och lagring, Granö U-P. 2003.
 • INFO-14. METLA-Skogsforskningsinstitutet, Nurmi J.. 2003.
 • INFO-13. SKÖRD AV ENERGIVED, Nurmi J. 2003.
 • INFO-12 Torkning av energived på avverkningsplatsen, Nurmi J. 2003.
 • INFO-11. Pellets som biobränsle, Granö U.P. 2003.
 • INFO-10. Fakta om biobränsle, Olsson R. 2003.
 • INFO-9. Varför förädla skogsråvara till pellets eller briketter? Olsson R. 2003.
 • INFO-8. Sveriges Lantbruksuniversitet Enheten för Biomassateknologi och Kemi, Olsson R. 2003.
 • INFO-7. Landsbygdsakademin i Kannus, Matintalo J. 2003.
 • INFO-6. Kostnadsutveckling för röjning, Nordfjell T., Ligne D. 2003.
 • INFO-5. Presentation av avdelningen för skogsteknologi vid SLU i Umeå Bioenergi från skogsprodukter, Nordfjell T. 2003.
 • INFO-4. JYVÄSKYLÄ UNIVERSITET - Chydenius-Institutet, Granö U-P. 2003.
 • INFO-3. Det unika med projektet i Kvarken området …, Granö U-P. 2003.
 • INFO-2. Ett samarbete i Kvarkenområdet genom forskning, försök och uppföljning av dagens kunskaper, Granö U-P. 2003.
 • INFO-1. Bioenergi från skogsprodukter, Granö U-P. 2003.