Forskning och utveckling

Letar du efter en pålitlig forskningspartner intresserad av att utveckla lokala ekonomier och företag? Enheten för handelsvetenskaper erbjuder forsknings- och utvecklingstjänster på ett tvärvetenskapligt och innovativt sätt.

Ta oss som partner för att utforska fenomenen i verksamhetsmiljön eller för att sparra utvecklingsarbete.

Våra aktiviteter manifesteras i forsknings- och utvecklingsprojekt som genomförs tillsammans med våra samarbetspartners.

Att göra Anders Chydenius livsarbete välkänt hör till verksamheten vid Karleby universitetscenter Chydenius.