Forsknings- och utvecklingsaktiviteter inom områden av handelsvetenskaper

Letar du efter en pålitlig forskningspartner intresserad av att utveckla lokala ekonomier och företag? Enheten för handelsvetenskaper erbjuder forsknings- och utvecklingstjänster på ett tvärvetenskapligt och innovativt sätt.

Projekts hemsidor

Specialuppgifter