Anders Chydenius

Att göra Anders Chydenius livsarbete välkänt hör till verksamheten vid Karleby universitetscenter Chydenius.

Förebilden för verksamheten vid Karleby universitetscenter Chydenius är Anders Chydenius (1729–1803), som drev fram modiga reformer och trodde på individens och samhällets utveckling genom en öppen debatt. Chydenius var en föregångare inom frihet, öppenhet och demokrati i Sverige-Finland och i hela Europa.

Anders Chydenius Samlade Skrifter

Karleby universitetscenter Chydenius har i samarbete med Anders Chydenius stiftelse och Garantiföreningen för Chydenius-Institutet gett ut en vetenskaplig utgåva av Anders Chydenius samlade skrifter. Hela serien omfattar 10 volymer (5 på svenska och 5 på finska). På engelska har Chydenius skrifter getts ut i urval, Anticipating The Wealth of Nations: The Selected Works of Anders Chydenius, 1729–1803 (Routledge, 2011).

Innehållet i de svenska banden:

  • Anders Chydenius Samlade skrifter 1 1751–65 (SLS/Atlantis 2012)
  • Anders Chydenius Samlade skrifter 2 1765–76 (SLS/Atlantis 2013)
  • Anders Chydenius Samlade skrifter 3 1777–1803 (SLS/Atlantis 2015)
  • Anders Chydenius Samlade skrifter 4 Budordspredikningar 1781–82 (SLS/Atlantis 2016)
  • Anders Chydenius Samlade skrifter 5 Religiösa skrifter 1775–93 (SLS/Atlantis 2016)

 Anders Chydenius Samlade Skrifter finns även tillgängliga på webbadressen chydenius.kootutteokset.fi.

Läs mera om projektet.

► Ytterligare information: Utbildningschef Paula Kivinen