Kasvatustieteitä ja tietotekniikkaa: ota uusi suunta syksyn yhteishaussa

Syksyn yhteishaku järjestetään valtakunnallisesti 31.8.–14.9.2022. Koulutuksiin haetaan sähköisesti Opintopolku.fi-palvelussa. Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksesta on mukana kolme hakukohdetta.

Yhteishaku tulee – oletko valmis?

Hakukohteet Kokkolan yliopistokeskus Chydeniukseen ovat tänä syksynä tietotekniikan maisteriohjelma, luokanopettajien aikuiskoulutuksen kandidaatti- ja maisteriohjelma sekä erilliset varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot.

Kokkolan yliopistokeskus keskittyy aikuiskoulutukseen, ja kaikki hakukohteet vaativatkin hakijoilta tietyt aiemmin suoritetut opinnot.

Haku tapahtuu Opintopolussa

Hae koulutuksiimme Opintopolussa 31.8.–14.9.2022. Koulutukset alkavat keväällä 2023.

Syksyn yhteishaussa voi hakea enintään kuuteen hakukohteeseen, jotka hakija asettaa hakulomakkeella mieluisuusjärjestykseen. Hakijalle voidaan tarjota pääasiassa vain yhtä opiskelupaikkaa. Hän voi ottaa vastaan vain yhden opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta tutkintoon johtavasta koulutuksesta.

Tietotekniikan maisteriohjelma syksyn yhteishaussa

"Miksi muuttaa opintojen perässä, koulutuksemme on siellä missä sinäkin!"

Tietotekniikan maisteriohjelmaa järjestetään Ohjelmisto- ja tietoliikennetekniikan opintosuunnassa sisältäen Sensoriverkkojen temaattisen moduulin. Filosofian maisterin tutkinnon opiskelijoille myöntää Jyväskylän yliopisto. Koulutus kestää pohjakoulutuksesta riippuen noin 3 vuotta.

Tietotekniikan opinnot on Kokkolassa suunniteltu siten, että opiskelu on mahdollista täysin etänä ja työn ohessa. Tästä joustavasta mallista on vankka kokemus jo vuosien ajalta.

Hakijoilta ei vaadita mitään tiettyä pohjakoulutusta, mutta it-alan yliopisto-opintoja täytyy olla suoritettuna jonkin verran.

Lue lisää IT-opinnoista: 

Luokanopettajakoulutus syksyn yhteishaussa

"Muuttuva maailma kaipaa kipeästi
päteviä kasvatusalan ammattilaisia"

Hanki luokanopettajan pätevyys, tule opiskelemaan Kokkolaan! Syksyn yhteishaussa suosittuun luokanopettajakoulutukseen valitaan taas 45 uutta opiskelijaa. Opinnot alkavat Kokkolassa arkipäivisin toteutuvana kokopäiväopiskeluna 10.1.2022.

Tällaista luokanopettajien aikuiskoulutusta ei ole muualla tarjolla: Luokanopettajien kandidaatti- ja maisteriohjelmamme on luonteeltaan tiivis, joustava, yhteistoiminnallinen ja monipuolinen. Opiskelijat tulevat usein erilaisista opetus- ja kasvatusalan tehtävistä, avoimen väylän kautta tai alanvaihtajana. Luokanopettajakoulutuksemme on suunnattu niille, joilla on ennestään suoritettuna vähintään 80 opintopisteen edestä yliopisto-opintoja. Kokemusta opettajantyöstä ei hakijoilta vaadita.

Lue lisää 30-vuotiaasta LAIKO-ohjelmastamme:

Varhaiskasvatuksen opettajaopinnot syksyn haussa

Varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus monimuotokoulutuksessa

Erilliset varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot eli niin sanottu 75+-ohjelma on mukana syksyn yhteishaussa. Ohjelman nimi tulee sen laajuudesta: 75 opintopistettä.

Monimuotokoulutus kestää noin 1,5 vuotta – lähiopetuspäiviä siihen kuuluu 3–5 kuukaudessa. Kokonaisuuteen sisältyvät esiopetukseen ja varhaiskasvatuksen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot (60 op) sekä kaksi harjoittelua (yhteensä 15 op). Opinnot on tarkoitettu hakijoille, jotka ovat suorittaneet kasvatustieteen kandidaatin ja/tai maisterin tutkinnon. Koulutus alkaa tammikuussa 2023.

Tutustu koulutukseen:

Lue lisää