Opis­ke­le luo­kan­opet­ta­jak­si

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa voi opiskella luokanopettajan aikuiskoulutuksen maisteriohjelmassa. Koulutukseen on haku vuosittain syksyn yhteishaussa.

Luokanopettajakoulutusta järjestetään yliopistokeskuksessa Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan alaisena. Koulutus johtaa kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkintoihin sekä luokanopettajan kelpoisuuteen.

Luokanopettajien aikuiskoulutus

Koulutus on suunnattu erityisesti avoimen yliopiston väylää hyödyntäville, alaa vaihtaville sekä opetus- ja kasvatusalalla uudelleen suuntautuville opiskelijoille. Koulutusta kehitetään elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaisesti ottaen huomioon sekä opiskelijan yksilölliset että muuttuvan yhteiskunnan tarpeet. Keskeisiä periaatteita koulutuksen toteuttamisessa ovat monimuotoisten opiskelutapojen käyttö sekä opiskelijalähtöisten, avointen ja verkostopohjaisten oppimisympäristöjen kehittäminen.

Luokanopettajien aikuiskoulutukseen otetaan vuosittain 45 opiskelijaa. Koulutukseen valittavilta edellytetään korkeakoulukelpoisuuden lisäksi aiempia yliopisto-opintoja. Vuonna 2020 valintaperusteita uudistettiin, eikä hakijoilta vaadita opettajakokemusta. Siitä on kuitenkin hyötyä mahdollisessa esivalintapisteytyksessä.

Koulutuksesta valmistutaan keskimäärin kahdessa vuodessa, josta ajasta puolitoista vuotta on läsnäoloa vaativaa kokopäiväopiskelua.

Tiedustelut

Koulutussuunnittelija Mari Kiviniemi
Opintosihteeri Oili Uusitalo

Avoimet yliopisto-opinnot ovat reitti kasvatustieteen opintoihin

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa on tarjolla Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston kasvatustieteiden opintoja. Voit suorittaa opintoja hyvin joustavasti omaan tahtiisi, etä- ja verkko-opintoina. Suoritustapoja ovat esimerkiksi oppimistehtävät, verkkokurssit ja verkkotentit. Kokkolassa on tarjolla myös lähiopetusta.

Ilmoittaudu vaikka heti, opintoihin on non-stop-ilmoittautuminen ympäri lukuvuoden – tervetuloa!