Hae opiskelemaan tietotekniikkaa

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa on mahdollista opiskella tietojenkäsittelytieteiden maisteriohjelmassa filosofian maisterin tutkinto. Tietojenkäsittelytieteiden maisterikoulutus on tieto- ja viestintätekniikan sovelluksia hyödyntävää monimuoto-opiskelua, joka mahdollistaa työn ohessa opiskelun omalta kotipaikkakunnalta. Hae opiskelijaksi korkeakoulujen yhteishaussa 13.3.–27.3.2024.

Haku Tietojenkäsittelytieteen maisterikoulutukseen koostuu kahdesta vaiheesta: Ensimmäisessä vaiheessa haet varsinaista opinto-oikeutta kevään tai syksyn valtakunnallisessa yhteishaussa. Toisessa vaiheessa suoritat valintakriteereihin kuuluvia tutustumisopintoja, jotka alkavat heti haun päätyttyä. Voit suorittaa tutustumisopintoja jo aikaisemmin, ole tällöin yhteydessä maisteriohjelmamme henkilökuntaan. 

Tarkemmat ohjeet tutustumisopintoihin ilmoittautumiseen, ohjaukseen ja varsinaiseen opiskelijahakuun

löydät CiNetCampus-sivuiltamme.

Hakuohjeet myös Opintopolussa:

  • Tietojenkäsittelytieteen maisteriohjelma kevään yhteishaussa, Opintopolku.fi

 

Tietojenkäsittelytieteen maisterikoulutus

Tietojenkäsittelytieteen maisterikoulutus on tieto- ja viestintätekniikan sovelluksia hyödyntävää monimuoto-opiskelua, joka mahdollistaa työn ohessa opiskelun omalta kotipaikkakunnalta.

Koulutusteknologioita hyödyntämällä opiskelijoille voidaan tarjota mahdollisimman joustavia mahdollisuuksia opetukseen osallistumiseen ja kurssien suorittamiseen. Käytetty ratkaisu perustuu ennen kaikkea videoitujen luentojen, etäohjaustyökalujen ja www-pohjaisen oppimisalustan monipuoliselle käytölle. Koulutusjärjestelyt mahdollistavatkin niin etäopiskelun kuin luentojen kertaamisen. Nykyään opetus tarjotaan opiskelijoille lyhyinä temaattisina videoina siten, että jokainen video sisältää vain yhden aihealueen. Videomuotoisen oppimateriaalin jakamiseen on käytössä meidän itse rakentama CiNetCampus-videojulkaisujärjestelmä.

Kokkolassa Tietojenkäsittelytieteen maisteriohjelmaa järjestetään Ohjelmisto- ja tietoliikennetekniikan opintosuunnassa suorittaen Sensoriverkkojen (SV) suuntaava moduuli, joka pohjautuu yliopistokeskuksen sensoriverkkojen tutkimukseen.

Lue lisää yhteishausta: