Bioenergia metsästä-raportit

Projekti info

 2007

 • INFO-F141. Koivurangan kuivuminen kourakasoissa , Nurmi J. 2007.
 • INFO-F138. Metsäpolttoainetta lämpövoimalaan -  yksinkertainen menetelmä varastointikustannusten arviointiin, Fjeld D., Nilsson S. 2007.
 • INFO-F137. Harvennushakkuiden tuoreesta energiapuusta puupellettejä, Granö U-P. 2007.
 • INFO-F136. Paljon nuorta metsää Västerbottenissa huonolla maaperällä, Wästerlund I. 2007.
 • INFO-F135. Hakkeen laatu, Etelämäki P. 2007.
 • INFO-F134. Tuloksia koivun aisauksesta, Lehtimäki J., Nurmi J. 2007.
 • INFO-F133. Energiaraaka-aineita metsästä, Granö U-P. 2007.
 • INFO-F132. Harvennusten energiapuuta voidaan pelletöidä, Granö U-P. 2007.
 • INFO-F131. ---- Only in English -----  Simulating the operational feasibility of backhauling with forest energy assortments, Fjeld D. 2007.
 • INFO-F130. Mahdollisuuksia paluukuljetusten lisäämiseen ja tyhjänä ajon vähentämiseen metsäpolttoaineen kuorma-autokuljetuksissa,  Fjeld D., Karlsson M. 2007.
 • INFO-F129. Biopolttoainepaalien käsittely, Granö U-P. 2007.
 • INFO-F128. Polttoainekuljetusten systeemianalyysiä, Wästerlund I., Engblom G. 2007.
 • INFO-F127. EU:n vesidirektiivien vaatimukset tiukentuvat !, Wästerlund I., Mattsson A., Clas M. 2007.
 • INFO-F126. Kuormakapasiteetin käyttö puupolttoaineen kuorma-autokuljetuksissa, Pettersson M., Sjöö C., Fjeld D. 2007.
 • INFO-F125. Hakkuutähtieiden ja pienpuiden toimittaminen lämpövoimalaan – Laskentamenetelmä kuorma-autokuljetusten arviointiin, Fjeld D. 2007.
 • INFO-F124. Valmet 801 Combi BioEnergy palstahaketuksessa, Lehtimäki J., Nurmi J. 2007.
 • INFO-F123. John Deere 745 joukkokäsittelykoura pieniläpimittaisen energiapuun avohakkuussa, Lehtimäki J., Nurmi J. 2007.
 • INFO-F122. Luonnonkuivatusta materiaalista tehtyjen pellettien laatu, Nurmi J., Takalo T., Huhtala J. 2007.
 • INFO-F121. Haketun raaka-aineen kuivaus pelletöintiä varten, Örberg H. 2007.
 • INFO-F120. Pelletöintitekniikka, Örberg H. 2007.
 • INFO-F119. Lämpö- ja pellettituotannon yhdistävä laitos, Örberg H. 2007.
 • INFO-F118. Hakkeen kuivaus kuumaöljykuivurissa , Örberg H. 2007.
 • INFO-F117. Käsittelyketju energiapuusta pelletteihin, Granö U-P. 2007.
 • INFO-F116. Laitteistoja pienimuotoiseen pellettituotantoon, Granö U-P. 2007.
 • INFO-F115. Pienimuotoisen pelletöinnin laitteistoketju, Granö U-P. 2007.
 • INFO-F114. Harvesterilaitteistoja energiapuun korjuuseen , Granö U-P. 2007.
 • INFO-F113. Puunosien tiivistäminen puristavien tukien avulla – kuormatilan lisäämiseksi, Bergström D. 2007.
 • INFO-F112. Laatupelletit edellyttävät laadukasta työtä korjuussa, käsittelyssä, kuivauksessa ja haketuksessa, Granö U-P. 2007.
 • INFO-F111. Luonnonkuivattujen ensiharvennuspuiden pelletöinti rengasmatriisilla , Nurmi J., Takalo T. 2007.
 • INFO-F110. Hakkeen pienimuotoinen jälkikuivaus ennen pelletöintiä , Granö U-P. 2007.

2006

 • INFO-F109. Uusi pellettituottaja Evijärvellä, Takalo T., Nurmi J. 2006.
 • INFO-F108. Pellettipuristimet, Granö U-P. 2006.
 • INFO-F107. Pellettikamiinat, Granö U-P. 2006.
 • INFO-F106. FinnMetko2006 - Pohjoismaiden suurin metsäteknologian messu, Granö U-P. 2006.
 • INFO-F105. Hakkuutähteen peittävyys harvennus-hakkuussa, 5 Lehtimäki J. 2006.
 • INFO-F104. Hakkuutähteen sijoittuminen uusilla joukkokäsittelymenetelmillä, Lehtimäki J. 2006.
 • INFO-F103. Hakkuutähteen hajoaminen joukkokäsittelymenetelmällä ensiharvennetussa männikössä ,  Wall A. 2006.
 • INFO-F102. Termejä ja lyhenteitä, Granö U-P. 2006.
 • INFO-F101. Varastojen peittämisen vaikutus Keski-Pohjanmaan energiaosuuskuntien polttopuun laatuun, Nurmi J., Takalo T. 2006.
 • INFO-F100. Ristiinladonta kosteutta alentavana tekijänä, Nurmi J. 2006.
 • INFO-F99. Evijärven mobiilin pellettiyksikön koivupellettien mekaaninen kestävyys ja hienojakeen määrä, Nurmi J., Huhtala J. 2006.
 • INFO-F98. Aisaus puupolttoaineen parantajana, Nurmi J. 2006.
 • INFO-F97. Välivaraston sijainti ja varastoaika kostutta määrittävinä tekijöinä,, Nurmi J., Takalo T. 2006.
 • INFO-F96. Kuivuuko hake paremmin mustassa kontissa?,  Wästerlund I. 2006.
 • INFO-F95. Mikrolämpövoimaloita omakotitaloja varten, Granö U-P. 2006.
 • INFO-F94. Uuden tyyppinen, Granö U-P. 2006.
 • INFO-F93. ”Kulma-kuormain" korjattaessa kulman takaa, huippu-uutinen sekä perinteisessä korjuussa että nuorten metsien korjuussa, Nordfjell T., Bergström D. 2006.
 • INFO-F92. SkogsNolia 2006, Granö U-P. 2006.
 • INFO-F91. Lämpövoimalaan toimitetut pienpuut tai oksat ja latvat -kuljetustyön arvio yksinkertaisella menetelmällä, Fjeld D., Pettersson M. 2006.
 • INFO-F90. World Pellet ja Bioenergy Conference 2006, Granö U-P. 2006.
 • INFO-F89. Puuta kaasuksi muuttava pellettipoltin, Granö U-P. 2006.
 • INFO-F88. Pellettien varastoint, Granö U-P. 2006.
 • INFO-F87. Energiapuun aisautuminen yksioteharvesterihakkuussa, Lehtimäki J., Nurmi J. 2006.
 • INFO-F86. Mobiilin pelletöintilaitteiston tuotostutkimus, Nurmi J., Takalo T. 2006.
 • INFO-F85. Siirrettävällä pelletöintilaitteistolla tuotettujen pellettien laatu,  Nurmi J., Takalo T. 2006.
 • INFO-F84. Europpalaiset biopolttoainestandardit pelleteille, 2006.
 • INFO-F83. Europpalaiset biopolttoainestandardit,  Burvall J. 2006.
 • INFO-F82. Pellettipolttoaineen raaka-aineen /sahajauhon ainesyhdistelmän sopeuttaminen asiakkaan tarpeisiin, Bergström D. 2006.
 • INFO-F81. Tuhkapitoisten ja sintraavien pellettien poltin, Norin B. 2006.
 • INFO-F80. Ennakkoraportti tuotanto-ja turvallisuus-suuntautuneesta polttopuututkimuksesta, Lindroos O. 2006.

2005

 • INFO-F79. Käytäväraivaus, Granö U-P. 2005.
 • INFO-F78. Käytäväkorjuun tuottavuus nuorissa, tiheissä metsiköissä –nykyisen tekniikan simulointi ja tulevaisuuden tekniikkaratkaisut, Bergström D., Nordfjell T. 2005.
 • INFO-F77. Energiapuun korjuu ja haketusnäytös,  Lumatjärvi J. 2005.
 • INFO-F76. Pienet biomassa lämpövoimalaitokset, Granö U-P. 2005.
 • INFO-F75. Ajokoneen tuottavuus energiapuukorjuussa, Lehtimäki J., Nurmi J. 2005.
 • INFO-F74. Pellettilämpökattilat, Granö U-P. 2005.
 • INFO-F73. Hakkeen kuivaus, Granö U-P. 2005.
 • INFO-F72. Bioenergy 2005 Trondheimissa, Granö U-P. 2005.
 • INFO-F71. Energiaosuuskunnat myyvät lämpöä kunnille, Granö U-P. 2005.
 • INFO-F70. Bioenergy 2005 konferenssi, Granö U-P. 2005.
 • INFO-F69. Puuraaka-aineterminaalit –vanhaa tekniikkaa uusiin käyttötarkoituksiin?  Wästerlund I. 2005.
 • INFO-F68. Ensimmäinen pilottitutkimus käytäväkorjuuseen tarkoitetulla, kuormainkärkitekniikalla toteutetulla koelaitteistolla, Nordfjell T. 2005.
 • INFO-F67. Ojien perkauksella on tärkeä rooli aiemmin ojitettujen metsämaiden korkean tuottavuuden ylläpitämisessä ja metsämiljöön säilyttämisessä, Nordfjell T., Larsson M. 2005.
 • INFO-F66. Tuhkan kovettuminen kuona-aineeksi poltet-taessa massa-, harvennus-tai raivauspuusta tuotettuja pellettejä omakotitalon polttimossa, Larsson S. 2005.
 • INFO-F65. Energiapuun varastokokeet ristiinladonnassa, Takalo T., Lehtimäki J., Nurmi J. 2005.
 • INFO-F64. Kuoritun energiapuun varastokoe, Takalo T., Lehtimäki J., Nurmi J. 2005.
 • INFO-F63. Osittain kuoritun energiapuun korjuukoe, Lehtimäki J., Nurmi J. 2005.
 • INFO-F62. Nuorten metsien korjuu käytävittäin, näinkö tulevaisuudessa?  Nordfjell T., Bergsten U. 2005.
 • INFO-F61. Vaihtoehtoja nuorten metsien hoidossa, Nordfjell T., Bergsten U., Lundmark T. 2005.
 • INFO-F60. Puuhakkeen jälkikuivaus, Granö U-P. 2005.
 • INFO-F59. Pienehköjen pelletintuottajien käsittelyketju, Granö U-P. 2005.
 • INFO-F58. Erittäin kostean puuhakkeen pelletöinti, Granö U-P. 2005.
 • INFO-F57. Hakkuukoneen tuottavuus energiapuukorjuussa, Lehtimäki J., Nurmi J. 2005.
 • INFO-F56. Voiko katkaistu ja halkaistu polttopuu olla hyvä pellettituotannon raaka-aine?  Liss J-E., Nordfjell T. 2005.
 • INFO-F55. Liikuteltava pelletöintilaitteisto, Granö U-P. 2005.
 • INFO-F54. Korjuumenetelmien tutkimus energiapuukorjuussa, Lehtimäki J., Nurmi J. 2005.
 • INFO-F53. European Pellet Conference Itävallassa 2005, Granö U-P. 2005.
 • INFO-F52. Mainkofenin lämpövoimalan ORC-prosessi, Granö U-P. 2005.
 • INFO-F51. Pellettilämpökattiloiden muotoilu on tärkeää, Granö U-P. 2005.
 • INFO-F50. Keski-Pohjanmaan metsänomistajat, Purola M., Etelämäki P. 2005.
 • INFO-F49. Uuden hankkeen toiminta alkoi, Matintalo J. 2005.

2004

 • INFO-F48. Mekanisoitu nuorten metsien raivaus,  Ligne D. 2004.
 • INFO-F47. Ruotsalaisten nuorten metsien kehitys, trendit ja metsänhoito,  Ligne D. 2004.
 • INFO-F46. Raivaussahat, Ligne D. 2004.
 • INFO-F45. METKO 2004, Granö U-P. 2004.
 • INFO-F44. SkogsNolia 2004, Granö U-P2004..
 • INFO-F43. Kokopuun lähikuljetus harvennuksella, Lehtimäki J., Nurmi J. 2004.
 • INFO-F42. Naarva-energiapuukoura harvennuksella, Lehtimäki J., Nurmi J. 2004.
 • INFO-F41. Tuhkan sulamisominaisuudet, Örberg H. 2004.
 • INFO-F40. Harvennushakkuista tuotettujen pellettien polttopäästöt, Örberg H. 2004.
 • INFO-F39. Harvennushakkuupuun lämpöarvot ja tuhkapitoisuus, Örberg H. 2004.
 • INFO-F38 Energiapuunkorjuu Naarva-kouralla, Lehtimäki J., Nurmi J. 2004.
 • INFO-F37. Keski-Pohjanmaan hake- ja energia-osuuskuntien hakkeen laatu, Takalo T., Nurmi J. 2004.
 • INFO-F36. Keski-Pohjanmaan hake- ja energia-osuuskunnat, Takalo T., Nurmi J. 2004.
 • INFO-F35. Laitevalmistajan tapaaminen Lehtimäki J., Nurmi J. 2004.
 • INFO-F34. Hakkuutähteen sijoittuminen puunkorjuussa, Lehtimäki J., Nurmi J. 2004.
 • INFO-F33. Millaisia määriä ja ainesosasia hankautuu irti paalattaessa WoodPacilla ? Pettersson M. 2004.
 • INFO-F32. Kuivaamattomien hakkuujätteiden pelletoöinti Kemyx – prosessin avulla, Pettersson M. 2004.
 • INFO-F31. Oksien ja latvojen sekä pienpuiden kausivarastoinnin aiheuttamat muutokset polttoaineen laadussa, Pettersson M., Nordfjell T. 2004.
 • INFO-F30. Harvennusten raaka-aineista tuotettujen pellettien polttaminen,. Örberg H. 2004.
 • INFO-F29. Paalaus: Menetelmä, joka tulee säilymään? Wästerlund I. 2004.
 • INFO-F28. Paalaustekniikka, Wästerlund I. 2004.
 • INFO-F27. Puupolttoaineen logistiikka, Wästerlund I. 2004.
 • INFO-F26. Puuraaka-ainetta poltto-pellettiin harvennusmetsästä, Granö U-P. 2004.
 • INFO-F25. Pellettien tuottaminen harvennusten raaka-aineesta, Örberg H. 2004.
 • INFO-F24. Energiapuuta nuorten metsien hakkuusta ja harvennuksista, Granö U-P. 2004
 • INFO-F23. Energia-ja ainespuun lähikuljetuksen ajanmenekki eri korjuumenetelmissä, Lehtimäki J., Nurmi J. 2004.
 • INFO-F22. Metsäopetus Keski-Pohjanmaan Maaseutuopiston Kannuksen yksikössä, Matintalo J. 2004.

2003

 • INFO-F21. Voimankäytön tarve puiden niputtamisessa ensiharvennuskokeilussa, Nordfjell T. 2003.
 • INFO-F20. Taimikon hoitoa ja pienpuiden hyödyntämistä koskevia teknisiä patentteja, Nordfjell T., Ligne D. 2003.
 • INFO-F19. Hakkuutähteen talteenoton vaikutus maan ravinteiden määrän ja huuhtoutumiseen, Nurmi J., Wall A. 2003.
 • INFO-F18. Hakkutähteen hajoaminen joukkokäsittelymenetelmällä ensiharvennuksessa männikössä, Nurmi J., Hytönen J., Wall A. 2003.
 • INFO-F17. Pellettien hinnat, Örberg H. 2003.
 • INFO-F16. Vaihtoehtoiset korjuumenetelmät energiapuunkorjuussa, Nurmi J., Lehtimäki J. 2003.
 • INFO-F15. Pienpuut harvennuksessa, niputuksessa ja varastoinnissa, Granö U-P. 2003.
 • INFO-F14. KANNUKSEN TUTKIMUSASEMA, Nurmi J. 2003.
 • INFO-F13. HAKKUUTÄHTEEN KORJUU, Nurmi J. 2003.
 • INFO-F12 Hakkuutähteen kuivatus palstalla, Nurmi J. 2003.
 • INFO-F11. Pelletit biopolttoaineena, Granö U.P. 2003.
 • INFO-F10. Faktoja biopolttoaineesta, Olsson R. 2003.
 • INFO-F9. Miksi tehdä puupolttoaineesta pellettejä ja brikettejä?, Olsson R. 2003.
 • INFO-F8. Sveriges Lantbruksuniversitet, Ruotsin maatalousyliopisto, Biomassateknologianja kemian yksikkö BTK,, Olsson R. 2003.
 • INFO-F7. Maaseutuakatemia Kannuksen toimipaikka, Matintalo J. 2003.
 • INFO-F6. Metsänhoitokustannusten kehitys, Nordfjell T., Ligne D. 2003.
 • INFO-F5. Uumajan SLU:n metsäteknologian laitoksen esittelyä, Nordfjell T. 2003.
 • INFO-F4. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO - Chydenius-Instituutti, Granö U-P. 2003.
 • INFO-F3. Merenkurkun alueen projektissa ainutlaatuisia …., Granö U-P. 2003.
 • INFO-F2. BIOENERGIAA METSÄSTÄ Tutkimusta, testausta ja ajankohtaisten tietojen levittämistä Merenkurkun alueen yhteistyönä, Granö U-P. 2003.
 • INFO-F1. Bioenergaa metsästä, Granö U-P. 2003.