HighBio raportit

Projekti INFO

2011

 • INFO 76 - Stirling- moottorin asentaminen puukaasukäyttöön, K Jarva ja M Niskanen (2011)
 • INFO 75 - Hakkuutähteet ja kannot raaka-aineena kuonaa muodostavassa biomassan kaasutuksessa, A-C Johansson (2011)

2010

 • INFO 74 - ETC vihki käyttöön ainutlaatuisen koelaitoksen, M Marklund (2010)
 • INFO 73 - Bioenergiaresurssien priorisointi, H Snellman (2010)
 • INFO 72 - Annostelututkimuksia ruuviannostelussa syöttölaiteelle, F Weiland (2010)
 • INFO 71 - Tervan poisto tuotekaasusta, R Lahti ja H Romar (2010)
 • INFO 70 - Partikkelikokojakauman määritys biotuhkasta, S Kilpimaa, T Kuokkanen ja U Lassi (2010)
 • INFO 69 - Joitakin käytettyjä lyhenteitä sekä termejä, A Rönnskog (2010)
 • INFO 68 - Polttoaineeseen lisätyn lisäaineen vaikutus kaasutusprosessissa (osa 2 termokemiallinen mallinnus) – vaikutus kuonan ja pinnoitteen muodostumiseen, M Öhman (2010)
 • INFO 67 - Polttoaineen koostumuksen vaikutus kaasutusprosessiin Osa 1 termokemiallinen mallinnus- Vaikutus kuonan muodostumiseen, M Öhman (2010)
 • INFO 66 - Biopolttoaineen kulku paineistetussa kaasutusreaktorissa, F Weiland (2010)
 • INFO 65 - Biopolttoaineen syöttö paineistettuun reaktoriin, H Salman ja F Weiland
 • INFO 64 - Lämpöarvojen määrittäminen pommikalorimetrillä, I Jerkku, T Kuokkanen ja U Lassi (2010)
 • INFO 63 - Biopolttoaineen esikäsittely (Jauhatus), H Salman (2010)
 • INFO 62 - Biohajoavuuden määritys kiinteässä faasissa Bod OxiTop -menetelmällä, H Prokkola, M Kuokkanen ja T Kuokkanen (2010)
 • INFO 61 - Kaasunpuhdistustekniikoita, O Öhrman (2010)
 • INFO 60 - Tuotekaasun puhdistus synteesikaasuksi, H Romar (2010)
 • INFO 59 - Katalyyttien valmistus, K Partanen ja U Lassi (2010)
 • INFO 58 - Katalyyttien karakterisointi, K Partanen ja U Lassi (2010)
 • INFO 57 - Puun esikäsittely kuumavesiuuton kautta, J Lundgren (2010)
 • INFO 56 - Synteesikaasun katalyyttinen konvertointi
  liikenteen polttoaineiksi, R Lahti ja H Romar
 • INFO 55 - Centrian tutkimuslaitteiston muutostyöt, H Snellman (2010)
 • INFO 54 - Biopohjaiset polttoaineet, H Romar (2010)
 • INFO 53 - Biomassan kaasutus polttoaineeksi, U-P Granö (2010)
 • INFO 52 - Voima, Y Muilu (2010)
 • INFO 51 - Biokaasu/ Biometaani, H Petäisto ja H Snellman (2010)
 • INFO 50 - Esimerkkejä biomassan kaasuttimien valmistajista, U-P Granö (2010)
 • INFO 49 - Reaktorin designnäkökohtia entrained flow biomassan kaasutukselle, M Marklund (2010)
 • INFO 48 - Tuhkien hyödyntämistä koskevaa lainsäädäntöä, S Kilpimaa, T Kuokkanen ja U Lassi (2010)
 • INFO 47 - Tehokas polttoaineen muuntaminen ja tuhka- ominaisuuksia entrained flow kaasutuksessa, M Stenberg (2010)
 • INFO 46 - Fischer-Tropsch-synteesin kehitys, Henrik Romar ja Riikka Lahti (2010)
 • INFO 45 - CHP vaihtoehtona energiaosuuskunnille, U-P Granö (2010)
 • INFO 44 - Esimerkkejä pienen mittakaavan CHP- yksiköiden laitteistojen valmistajista, U-P Granö (2010)

2009

 • INFO 43 - Kemiallisten menetelmien käyttö tavoitteena
  biotuhkien hyödyntäminen, S Kilpimaa, T Kuokkanen ja U Lassi (2009)
 • INFO 42 - Biomassan hajautettu CHP- jalostus, U-P Granö (2009)
 • INFO 41 - Biopolttoainekaasutuksen integrointi teollisiin prosesseihin, J Lundgren (2009)
 • INFO 40 - Biohajoavuuden määritys vedessä, H Prokkola ja T Kuokkanen (2009)
 • INFO 39 - Biopolttoaineen torrefiointi, H Salman (2009)
 • INFO 38 - Biotuhkan käyttö on ekoteko, M Kuokkanen ja T Kuokkanen (2009)
 • INFO 37 - Koillismaan alueen puupellettien sekä hakkeen lämpökeskus- ja pienpoltossa syntyvien tuhkien hyötykäyttöön liittyvä tutkimus, M Kuokkanen ja T Kuokkanen (2009)
 • INFO 36 - Puuta kaasuksi muuttava puukattila, U-P Granö (2009)
 • INFO 35 - Biomassan integroitu jalostus, U-P Granö (2009)
 • INFO 34 - CHEMPLANT -projekti, R Puskala (2009)
 • INFO 33 - Uusi kaasutuslaitos ETC:n yhteyteen, M Marklund (2009)
 • INFO 32 - Jäteperunapohjaisen bioetanolin valmistaminen, T Kuokkanen ja S Kilpimaa (2009)
 • INFO 31 - Oulun yliopisto, Kemian laitos, A Heponiemi ja S Kilpimaa (2009)
 • INFO 30 - Kokonaistervapitoisuuden määritys, K Pieniniemi (2009)
 • INFO 29 - Biomassan tuotekaasun kokonaistervan määritys. Tervanäytteenotto, K Pieniniemi (2009)
 • INFO 28 - Bio-Synteesikaasun Fermentointi, U-P Granö (2009)
 • INFO 27 - Lämmön avulla jalostaminen - Pyrolyysi, U-P Granö (2009)
 • INFO 26 - Moottorin teho puukaasulla, Y Muilu (2009)
 • INFO 25 - Hakkeen kulutus poltinkäytössä, Y Muilu (2009)
 • INFO 24 - Centrian tutkimusympäristö, Y Muilu (2009)
 • INFO 23 - Kasvihuonekaasupäästöjen terveysvaikutukset, H Snellman (2009)
 • INFO 22 - LTU:n energiatekniikan osaston T&K, J Lundgren (2009)
 • INFO 21 - HighBio-tutkimus, ETC, Piteå, H Hedman (2009)
 • INFO 20 - Metsästä saatujen sivutuotteiden kaasutus polttoaineiden valmistusta varten, O Öhrman (2009)
 • INFO 19 - Fischer-Tropsch-menetelmän kehitys, A Rönnskog (2009)

2008

 • INFO 18 - Kioton ilmastosopimus, A Rönnskog (2008)
 • INFO 17 - Biopolttoaineita synteesikaasuista, H Romar (2008)
 • INFO 16 - Lämpövoiman tuotanto biomassan kaasutuksen kautta, J Lundgren (2008)
 • INFO 15 - CHP biomassan suoralla poltolla, U-P Granö (2008)
 • INFO 14 - Kaasutukseen tarkoitetun metsähakkeen jälkikuivaus, U-P Granö (2008)
 • INFO 13 - Laitteisto biomassan pienentämiseen, U-P Granö (2008)
 • INFO 12 - Logistiikkaesimerkki biomassalle, U-P Granö (2008)
 • INFO 11 - Kaasuvirtausmittaukset, U Lassi (2008)
 • INFO 10 - Kaasunäytteenotto, U Lassi (2008)
 • INFO 9 - Katalyysi ja katalyytit, U Lassi (2008)
 • INFO 8 - Fossiilinen kaasu sekä biomassasta saatava kaasu, U-P Granö (2008)
 • INFO 7 - Uusiutuva energia - Vihreä energia, U-P Granö (2008)
 • INFO 6 - Joitakin käytettyjä lyhenteitä sekä termejä, U-P Granö (2008)
 • INFO 5 - Pienempiä CHP-yksiköitä, U-P Granö (2008)
 • INFO 4 - Bioenergiaraaka-aineiden jalostus, U-P Granö (2008)
 • INFO 3 - HighBio - Interreg Pohjoinen-projekti, U-P Granö (2008)
 • INFO 2 - Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, U-P Granö (2008)
 • INFO 1 - Uusi projekti alkaa, HighBio - Interreg Pohjoinen