Sosiaalityön opinnot alkavat avoimesta yliopistosta

Sosiaalityön perus- ja aineopinnot voi opiskella avoimessa yliopistossa kaikille avoimina opintoina. Näiden avoimen yliopiston opintojen kautta on mahdollista edetä sosiaalityön maisteriopintoihin. Avoimen yliopiston opiskelu on pohjakoulutuksesta riippumatonta ja opinnot voi aloittaa milloin tahansa. Opetusmenetelmissä yhdistyy esimerkiksi lähijaksoja, etäopiskelua, verkko-opetusta ja itseopiskelua.

 Sosiaalityön maisteriopinnot


"Opintojen myötä ammatti-identitettini on kasvanut ja olen entistä enemmän sitä mieltä, että sosiaalityön tekeminen on haasteellista asiantuntijatyötä, josta olen ylpeä!"

 

Kun sinulla on suoritettuna sosiaalityön perus- ja aineopinnot voit hakea tutkinto-opiskelijaksi sosiaalityön maisteriohjelmaan. Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa voi opiskella sosiaalityötä aikuisopiskelijoille sopivilla opiskelutavoilla Jyväskylän yliopiston sosiaalityön oppiaineen opetussuunnitelman mukaisesti. Opinnot johtavat yhteiskuntatieteen maisterin tutkintoon pääaineena sosiaalityö, tutkinnon myöntää Jyväskylän yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta.

Sosiaalityön maisteriopintojen aikana opiskellaan sosiaalityön vaativan asiantuntijuuden kysymyksiä, sosiaalityön yhteiskunnallisia tehtäviä, johtamista ja kehittämistä. Työssäoppimisjakson aikana opiskelijan on mahdollista laajentaa tai painottaa osaamistaan esimerkiksi asiakastyöhön, sosiaalityön tutkimus- ja kehittämistoimintaan, kolmannen sektorien ja järjestöjen toimintaan tai sosiaalialan yrittäjyyteen. Opinnoissa syvennetään tutkimustaitoja ja tehdään itsenäinen opinnäytetyö.

Opetuksen toimintaperiaatteena on opiskelijalähtöisyys sekä tiivis yhteys sosiaalityön käytäntöihin. Opetusjärjestelyt on suunniteltu työssäkäyville aikuisopiskelijoille. Opetusmenetelmissä yhdistetään lähijaksoja Kokkolassa, verkko-opetusta ja itseopiskelua. Opintojen lähijaksot toteutetaan perjantaisin ja lauantaisin ja ne edellyttävät läsnäoloa Kokkolassa. Lähiopetusviikonloppuja maisteriopintojen aikana on noin 10.

►Tutustu sosiaalityön opintopolkuihin ja maisteriopintojen hakuehtoihin.

Yhteystiedot: koulutussuunnittelija Sanna Särkilä

Sosiaalityön tohtoriopinnot

Sosiaalityön tohtoriopinnot ovat osa Jyväskylän yliopisto humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnan sosiaalityön jatko-opintoja. Yliopistokeskuksen tohtoriopintoihin haetaan tiedekunnan kautta. Opiskelija osallistuu sosiaalityön yhteiseen jatkokoulutusseminaariin. Seminaarit pidetään Jyväskylässä (osallistuminen etänä mahdollista). Tiedekunta järjestää pakolliset tutkijakoulutukseen kuuluvat opintojaksot, mutta joitakin metodiopintoja voidaan järjestää myös poikkitieteellisesti yliopistokeskuksessa. Opiskelijoiden toivotaan osallistuvan säännöllisesti myös kansainvälisiin tohtoriopiskelijoiden kesäkouluihin (esim. Nordic-Baltic Doctoral Network in Social Work (NBSW) ja TiSSA.

Yhteystiedot: professori Aila-Leena Matthies