Sosiaali- ja terveysala

Sosiaali- ja terveysalan ammatillisen perustutkinnon suorittaneet valmistuvat lähihoitajaksi. Toisen asteen tutkinto mahdollistaa hakeutumisen Centria-ammattikorkeakoulun suomen- ja englanninkielisiin sairaanhoitajaopintoihin sekä päivä- ja monimuoto-opetuksena toteutettavaan sosionomi AMK-tutkintokoulutukseen. Lähihoitajataustaisille on tarjolla myös sairaanhoitaja AMK-tutkintoon johtava monimuotototeutus.

Korkeakoulututkinnon suoritettuaan opiskelijalla on mahdollisuus jatkaa opintojaan Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen sosiaalityön maisteriohjelmassa, jonka opetusjärjestelyt on suunniteltu työssäkäyville aikuisopiskelijoille. Ylempi sosiaalialan ammattikorkeakoulu- tai korkeakoulututkinto mahdollistavat hakeutumisen jatko-opintoihin.

Kuvan linkeistä pääset tutustumaan tarkemmin alueen koulutusorganisaatioiden tarjoamiin sosiaali- ja terveysalan tutkintokoulutuksiin ja niissä opiskelevien tarinoihin.

Lataa kuva pdf:nä.

KOE_logot.png