Jatkuva oppiminen

Tältä sivustolta löydät kootusti Keski-Pohjanmaan koulutusorganisaatioiden ja niiden taustaorganisaatioiden jatkuvan oppimisen koulutustarjontaa energiamurroksen, puhtaan siirtymän ja älykkään digitalisaation teemoista. Tarjolla on sekä lyhyitä tietoiskuja että laajempia opintokokonaisuuksia osaamisesi kehittämiseen.

Osaamisen päivittämisellä ja ammattitaidon ylläpitämisellä on tulevaisuudessa entistä keskeisempi rooli, kun jatkuvasti muuttuva työelämä ja teknologian kehitys asettavat yhä suurempia vaatimuksia yritysten ja organisaatioiden henkilöstölle. KOE-hankkeessa jatkuvan oppimisen teemoiksi valitut energiamurros, puhdas siirtymä ja älykäs digitalisaatio ovat esimerkkejä alueista, joilla odotetaan olevan suurta merkitystä tulevaisuuden työelämässä.

Pääosa sivustolle kootusta opintotarjonnasta on suoritettavissa ajasta ja paikasta riippumatta. Koulutustarjontaa päivitetään vuoden 2024 aikana.

Tutustu koulutustarjontaan