Yliopistokeskuksen opetus- ja kasvatusalan täydennyskoulutus tavoittaa vuosittain noin tuhat alan ammattilaista

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen opetus- ja kasvatusalan täydennyskoulutuksissa opiskelee vuosittain noin tuhat alan ammattilaista. Vilkkaimpina viikkoina yliopistokeskuksella järjestetään useampi lähikoulutuspäivä ja webinaari samaan aikaan. Koulutuksissa korostuu uuden oppiminen ja kollegiaalinen tuki.

Aamulla luentosaliin kokoontuu 20 varhaiskasvatuksen ammattilaista. Heillä on yksi yhdistävä tekijä: halu lisätä omaa ammatillista osaamistaan, ja siksi he osallistuvat Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen täydennyskoulutukseen. Luentosalissa päivän viettävät ihmiset eivät välttämättä ole toisilleen entuudestaan tuttuja, mutta koulutuksen myötä vertaissuhteet, verkostoituminen sekä kollegiaalinen tuki muodostuvat kantavaksi voimaksi. Yliopistokeskuksen koulutussuunnittelija toivottaa koulutukseen osallistujat tervetulleiksi ja siirtää keskustelun päivän kulkuun.

Täydennyskoulutusten tarjonta on laajaa ja osallistuminen koulutuksiin on tehty erittäin osallistujalähtöiseksi. Verkkokoulutukset mahdollistavat osallistumisen paikasta riippumatta, mutta myös lähiopetukselle on vankka kannattajajoukkonsa. Lähipäivänä kehollisuus, kohtaaminen sekä vuorovaikutuksen vaikuttavuus nousevat suureen arvoon. Vilkkaimpina viikkoina yliopistokeskuksella järjestetään useampi lähikoulutuspäivä ja webinaari samaan aikaan.

Zoom-verkkoluento käynnistyy puolenpäivän aikaan. Paikalla ovat yliopistokeskuksen koulutussuunnittelija sekä toisella paikkakunnalla oleva kouluttaja. Linjoille saapuu kuutisenkymmentä rehtoria ja opetus- ja kasvatusalan johtajaa ympäri Suomea. Iltapäivä sisältää asiantuntijan luennointia, pienryhmäkeskusteluja sekä pohdintaa rehtorin tai koulujohtajan työnkuvan, ajankohtaisten asioiden ja haasteiden ympärillä. Sisällöt herättävät keskustelua osallistujien välillä. Ajatuksia, toimintatapoja ja oman kunnan linjauksia sekä ohjeistuksia ja hyviä käytänteitä jaetaan ahkerasti. Vaikka kouluttautujan työskentelypaikkakunta voi olla missä päin Suomea vain, samanlaiset haasteet ja kiinnostuksen kohteet työn kehittämisessä puhututtavat.

Yhteistyökumppaneita Savonlinnasta Lappiin

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen täydennyskoulutuksen verkostohankkeet tavoittavat vuosittain noin tuhat opetus- ja kasvatusalan ammattilaista. Pääpaino koulutustarjonnassa on varhaiskasvatuksen-, esi- ja perusopetuksen henkilöstölle sekä toisen asteen työntekijöille suunnatuissa ammatillista osaamista lisäävissä koulutuksissa. Vuosittain järjestetään opetushallituksen rahoittamia täydennyskoulutuksia sekä maksullista Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja -koulutusta.

Täydennyskoulutuksen toiminta sisältää tiivistä yhteistyötä muiden yliopistojen täydennyskoulutusyksiköiden, työelämäverkostojen, Kokkolan yliopistokeskuksen tutkintokoulutusten, Keski-Pohjanmaan muiden koulutusyksiköiden sekä alueen sivistystoimien kanssa. Täydennyskoulutuksen alueellinen vaikuttavuus on kasvanut tasaiseen tahtiin, kun uusia koulutusavauksia pystytään vuosittain tekemään useampia sekä laajempien verkostojen kanssa yhteistyössä.

Yliopistokeskuksella meneillään olevien koulutusten kumppanit ovat Lapin, Itä-Suomen, Jyväskylän ja Tampereen yliopistot sekä Savonlinnan ja Kainuun kesäyliopistot. Vahva verkostotyö mahdollistaakin toiminnan jatkuvan kehittämisen sekä koulutustarjonnan ulottamisen ympäri Suomea. Täydennyskoulutuksen tukipilarina Kokkolan yliopistokeskuksella toimii tehokaksikko Anette Skog ja Jenny-Katariina Tahkola. Kollegiaalinen tuki on myös täydennyskoulutuksen suunnittelijoiden tärkein voimavara, sillä monen vuoden kokemus ja nuoruudeninto ovat lyömätön yhdistelmä.

Lisätietoja

Opetus- ja kasvatusalan täydennyskoulutus >>

Anette Skog

Jenny-Katariina Tahkola

Kuvassa käynnissä "Ilmaisua liikkuen, musisoiden ja taiteillen" -täydennyskoulutus varhaiskasvatuksen ammattilaisille. Kouluttajajana Teija Männistö.

taydennyskoulutus.png