Opiskele varhaiskasvatuksen opettajaksi

Tule opiskelemaan varhaiskasvatusta monimuotokoulutukseen Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa. Hae yhteishaussa 16.–30.3.2022 joko avoimen väylän kautta tai valtakunnalliseen 1000+ -hankkeen monimuotokoulutukseen.

Hae opiskelemaan varhaiskasvatusta Kokkolassa! Yliopistokeskus Chydeniuksessa alkaa syksyllä 2022 kaksi eri varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden tuottavaa monimuotokoulutusta:

  • Varhaiskasvatuksen opettajan kandidaattiohjelma, avoimen väylä
  • Varhaiskasvatuksen opettajan kandidaattiohjelma, Valtakunnallinen monimuotokoulutus 1000+

Koulutuksiin valitut opiskelijat suorittavat kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon, ja saavat pätevyyden toimia varhaiskasvatuksen opettajina varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Tutkinnon myöntää Jyväskylän yliopisto. 

Koulutuksiin haetaan korkeakoulujen kevään yhteishaussa 16.–30.3.2022. Haku tapahtuu Opintopolku.fi-palvelun kautta.

Varhaiskasvatuksen opettajan kandidaattiohjelma, avoimen väylä

Syksyllä 2022 alkavaan koulutukseen valitaan kevään yhteishaussa 25 opiskelijaa. Koulutuksen tiedot ja valintaperusteet löytyvät Opintopolusta.

Avoimen väylän kautta valittavien opiskelijoiden kandidaatin tutkinnon opinnot kestävät keskimäärin 2,5 vuotta aiemmista opinnoista riippuen. Suoritettavan tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä. Koulutus tuottaa kelpoisuuden varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa.

Hakukelpoisuus

Hakijalta edellytetään vähintään seuraavat suomalaisessa korkeakoulussa/yliopistossa suoritetut opinnot:

  • varhaiskasvatustieteen, kasvatustieteen tai kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot (25 op)
  • varhaiskasvatustieteen, kasvatustieteen tai kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen aineopintoja vähintään 15 op (aikuiskasvatustieteen perus- ja aineopinnot eivät sovellu).

Tarkemmat tiedot Opintopolussa. Valinnan edellytyksenä on hakukelpoisuusvaatimuksissa mainittujen opintojen suorittaminen 16.5.2022 mennessä.

Millaista opiskelu on?

Opinnot toteutetaan monimuotoisesti sisältäen etä- ja lähiopetusta, itsenäistä työskentelyä sekä työelämälähtöisiä tehtäviä. Lisäksi koulutukseen sisältyy kaksi ohjattua harjoittelua, yhteensä 15 opintopistettä. Lähiopetusta on noin 3–5 päivää kuukaudessa. Etäopetus toteutetaan iltaisin.  Sekä lähi- että verkko-opetuksessa on läsnäolovelvoite.

 

Varhaiskasvatuksen opettajan kandidaattiohjelma, Valtakunnallinen monimuotokoulutus 1000+

Syksyllä 2022 alkavaan koulutukseen valitaan kevään yhteishaussa 20 opiskelijaa. Koulutuksen tiedot ja valintaperusteet löytyvät Opintopolusta. Monimuotokoulutus 1000+ varhaiskasvatuksen opettajaksi toteutetaan valtakunnallisena yhteistyönä.

Koulutuksessa suoritetaan 180 opintopisteen laajuinen kasvatustieteen kandidaatin tutkinto. Koulutus tuottaa kelpoisuuden varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa.

Hakukelpoisuus

Monimuotokoulutus on suunnattu aiempia kasvatustieteellisiä yliopisto-opintoja suorittaneille, varhaiskasvatuksessa työskenteleville henkilöille.

Hakijalta edellytetään:

  • korkeakoulukelpoisuuden tuottava tutkinto
  • vähintään 9 kuukautta yhtäjaksoista työkokemusta tietyistä varhaiskasvatuksen tehtävistä päiväkodissa tai esiopetuksessa
  • 5.5.2022 mennessä suoritettu kasvatustieteen perusopintokokonaisuus (25 op) JA
  • riittävä kielitaito.

Tarkemmat tiedot Opintopolussa. Kevään 2022 opiskelijavalinnoissa voit hakea hankkeen eri hakukohteisiin samoilla kasvatusalan opinnoilla ja työkokemuksella. Helsingin yliopisto edellyttää lisäksi lastenhoitajan kelpoisuuden.

Millaista opiskelu on?

Koulutusten toteutuksessa hyödynnetään lähiopetusjaksoja, verkko-opetusta, työelämälähtöisiä sekä itsenäisiä tehtäviä. Lisäksi koulutuksiin sisältyy kaksi ohjattua harjoittelua, yhteensä 15 opintopistettä. Lähiopetusta on noin 3–5 päivää kuukaudessa. Tämän lisäksi opetusta on viikoittain iltaisin verkko-opetuksena. Sekä lähi- että verkko-opetuksessa on läsnäolovelvoite.

Hakuneuvonta

opiskelijavalinta-edu@jyu.fi
+358408054132

Voit kysyä lisää myös varhaiskasvatuksen koulutuksista vastaavilta yliopistonopettajilta:

Avoimet yliopisto-opinnot ovat reitti kasvatustieteen opintoihin

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa on tarjolla Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston kasvatustieteiden opintoja. Voit suorittaa opintoja hyvin joustavasti omaan tahtiisi, etä- ja verkko-opintoina. Suoritustapoja ovat esimerkiksi oppimistehtävät, verkkokurssit ja verkkotentit. Kokkolassa on tarjolla myös lähiopetusta.

Ilmoittaudu vaikka heti, opintoihin on non-stop-ilmoittautuminen ympäri lukuvuoden – tervetuloa!