Vidareutbildning inom undervisning och pedagogik

Personer som är yrkesverksamma inom undervisning och pedagogik erbjuder vi vidareutbildning som baserar sig på den senaste vetenskapliga forskningen inom området. Vårt utbud omfattar långa utbildningsprogram, kortutbildning, seminarier och uppdragsutbildning. Utbildningsplaneringen grundar sig på arbetslivets förändrade krav samt studentens individuella behov.

Samarbetet med lärarutbildningen vid Karleby universitetscenter Chydenius stärker vår kompetens.

Arbetet i de olika yrkena inom undervisning och pedagogik kräver kontinuerlig förnyelse och uppdatering av ens kunnande. Vi har expertisen, du har viljan att utvecklas. Välkommen att delta i vår utbildning.