Magisterprogrammet i handelsvetenskaper – utveckling av affärsdrivande verksamhet (Karleby)

Omfattande studier med fördjupad handledning

Vid Karleby universitetscenter Chydenius kan man studera för magisterexamen i handelsvetenskaper erkänt av Vasa universitet. Magisterprogrammet för utveckling av affärsdrivande verksamhet är riktat speciellt till vuxenstuderande. Programmet ger färdigheter för studerande för att arbeta i krävande utvecklingsuppgifter, som förutsätter omfattande kunnande.

Lämna dina kontaktuppgifter, så håller vi dig uppdaterad angående den kommande ansökningsperioder. Du kan fylla i kontaktformuläret här (på finska).

Innehållet i magisterprogrammetvaasan_like.JPG

Studierna fokuserar på holistisk utveckling av framgångsrik affärsdrivande verksamhet med betoning på tre teman:

  • Företagsledning och -utveckling är det bredaste temat med kurser i strategisk ledning, affärsutveckling och marknadsföring.
  • Till vikten av mänskliga resurser vid affärsutveckling fokuseras i studiekurserna angående personalledning.
  • Det tredje temat koncentrerar sig i ansvar ur synvinklar av juridik, etik och administration.

Studera vid sidan av arbetet

Studierna har planerats så att de kan utföras vid sidan av arbeten. Kurserna förverkligas genom att kombinera självständigt genomförda webstudier och närundervisning. I närundervisningen fokuseras speciellt till kollaborativt lärande. Närundervisningen ordnas en gång i månaden som intensiva perioder, vanligen från fredags eftermiddag till lördag. Utförandet av utbildningen tar vanligtvis från två och ett halvt till tre år.

Vasa universitets utbildning

Magisterprogrammet i handelsvetenskaper, som all undervisning i Vasa universitet, är baserad på vetenskaplig forskning. Undervisningen fokuserar på att lösa praktiska utmaningar på basis av robust teoretisk kunnande inom branschen. Vi arbetar tillsammans med det lokala näringslivet så att vi kan erbjuda den senaste kunskapen tillgänglig för samhället.

Ytterligare uppgifter: Jenni Kantola, universitetslektor  

Läs mer om magisterprogrammet i bloggen (på finska)!