Hae opiskelemaan yhteishaussa – haku on nyt käynnissä

Yhteishaku on käynnissä 16.–30.3.2022. Kokkolan yliopistokeskus Chydeniukseen voi yhteishaussa hakea opiskelemaan tietotekniikkaa, sosiaalityötä ja varhaiskasvatuksen opettajan opintoja. Tarjolla on kymmeniä aloituspaikkoja viiden hakukohteen kautta.

Korkeakoulujen kevään 2. yhteishaku on alkanut tänä aamuna 16.3.2022 klo 08.00 Opintopolku.fi-palvelussa. Hakija voi hakea enintään kuuteen hakukohteeseen. Hakuaika päättyy 30.3.2022 klo 15.00. Todistusvalintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 30.5.2022. Muiden kuin todistusvalintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 8.7.2022.

Kokkolan yliopistokeskuksessa on haussa mukana viisi hakukohdetta, kolmella eri alalla:

Tietotekniikan maisteriohjelma

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa voit opiskella tietotekniikan maisteriohjelman (filosofian maisteri 2 v) työn ohella monimuoto-opiskeluna täysin etäopintoina, vaikka kotipaikkakunnallasi. Kokkolassa opintosuuntana on ohjelmisto- ja tietoliikennetekniikka, jossa erikoistutaan sensoriverkkoihin. Tutkinnon opiskelijoille myöntää Jyväskylän yliopisto. Maisteriohjelmaan hakevilta edellytetään aiempi korkeakoulututkinto sekä tietotekniikan tai tietojenkäsittelyalan korkeakoulutasoiset opinnot sekä tutustumiskurssi. Katso tarkat tiedot valintaperusteista.

Sosiaalityön maisteriohjelma ja kandi+maisteriohjelma

Sosiaalityön maisteriohjelma, yhteiskuntatieteiden maisteri (2 v)

Sosiaalityön maisteriopintojen aikana opiskellaan sosiaalityön vaativan asiantuntijuuden kysymyksiä, sosiaalityön yhteiskunnallisia tehtäviä, johtamista ja kehittämistä. Opetusmenetelmissä yhdistetään lähijaksoja Kokkolassa, verkko-opetusta ja itseopiskelua. Opintojen lähijaksot toteutetaan pääsääntöisesti perjantaisin ja lauantaisin ja ne edellyttävät läsnäoloa Kokkolassa. Tutkinnon opiskelijoille myöntää Jyväskylän yliopisto. Valittavilta edellytetään korkeakoulututkinto sekä sosiaalityön yliopisto-opintoja. Valintaprosessiin kuuluu myös valintatehtävä. Valintaperusteissa kerrotaan vaaditut pohjaopinnot sekä valintaprosessin vaiheet. 

Avoimen väylä: Sosiaalityön kandidaatti- ja maisteriohjelma, yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Sosiaalityön maisteriopintojen aikana opiskellaan sosiaalityön vaativan asiantuntijuuden kysymyksiä, sosiaalityön yhteiskunnallisia tehtäviä, johtamista ja kehittämistä. Opetusmenetelmissä yhdistetään lähijaksoja Kokkolassa, verkko-opetusta ja itseopiskelua. Opintojen lähijaksot toteutetaan pääsääntöisesti perjantaisin ja lauantaisin ja ne edellyttävät läsnäoloa Kokkolassa. Tutkinnon opiskelijoille myöntää Jyväskylän yliopisto. Valinnan edellytyksenä on määrättyjen sosiaalityön yliopisto-opintojen suorittaminen 30.3.2022 mennessä. Valintaprosessiin kuuluu myös valintatehtävä. Valintaperusteissa kerrotaan vaaditut pohjaopinnot sekä valintaprosessin vaiheet.

Varhaiskasvatuksen opettajan kandidaattiohjelma

Valtakunnallinen monimuotokoulutus (1000+): Varhaiskasvatuksen opettajan kandidaattiohjelma, kasvatustieteen kandidaatti (3 v)

Monimuotokoulutus 1000+ varhaiskasvatuksen opettajaksi on valtakunnallinen usean yliopiston yhteinen koulutushanke, jolla koulutetaan varhaiskasvatuksessa työskenteleviä kasvatustieteen kandidaateiksi. Koulutus tuottaa kelpoisuuden varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Tutkinnon opiskelijoille myöntää Jyväskylän yliopisto. Hakijoiden on oltava korkeakoulukelpoisia, ja lisäksi hakijoilta edellytetään kasvatusalan opintoja ja työkokemusta. Valintaprosessiin kuuluu myös soveltuvuuskoe. Katso kaikki tiedot valintaperusteista.

Avoimen väylä: Varhaiskasvatuksen opettajan kandidaattiohjelma, kasvatustieteen kandidaatti (3 v)

Kokkolan yliopistokeskuksessa avautuu uusi vakituinen avoimen väylän hakukohde varhaiskasvatuksen kandidaattikoulutukseen. Monimuotokoulutuksena järjestettävä kandidaattiohjelma tuottaa kelpoisuuden varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Tutkinnon opiskelijoille myöntää Jyväskylän yliopisto. Hakijoilla tulee olla suoritettuna määrätyt kasvatustieteelliset perusopinnot ja aineopinnot 16.5.2022 mennessä. Avoimen väylän kautta haettaessa hakijan ei tarvitse olla korkeakoulukelpoinen. Katso kaikki tiedot valintaperusteista.