Olli Rosenqvist
Katsaus 13.11.2023

Yliopistotoiminta ja TKI-toiminnan kasvattaminen

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius tuo oman panoksensa TKI-menojen BKT-osuuden kasvattamiseen Keski-Pohjanmaalla.

Suomessa on asetettu tavoitteeksi TKI-menojen BKT-osuuden kasvattaminen neljään prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Vuonna 2011 Suomessa oltiin varsin lähellä tuota neljän prosentin osuutta, mutta vuoteen 2022 mennessä osuus putosi alle kolmen prosentin.

Keski-Pohjanmaa kuuluu maakuntien joukossa kyseisellä mittarilla alle yhden prosentin kerhoon. Keski-Pohjanmaa on kuitenkin parantanut asemaansa muihin maakuntiin verrattuna vuodesta 2011 vuoteen 2022. TKI-menoja muodostuu yritys-, korkeakoulu- sekä julkisella ja yksityisellä voittoa tavoittelemattomalla (YVT) sektorilla. Osana korkeakoulusektoria Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksella on ollut oma vaikutuksensa Keski-Pohjanmaan aseman parantumiseen.

Dia8.PNG

Kun tarkastellaan TKI-henkilöstön osuutta työllisistä, niin tuo osuus on Keski-Pohjanmaalla hieman suurempi (yli 1 %) kuin mikä on TKI-kulujen BKT-osuus (alle 1 %). Näin ollen TKI-toiminta on Keski-Pohjanmaalla enemmän työvoima- kuin pääomavaltaista. Tämän voidaan arvioida johtuvan siitä, että TKI-toiminta painottuu Keski-Pohjanmaalla enemmän julkiselle kuin yksityiselle sektorille verrattuna moniin muihin maakuntiin.

Dia9.PNG

Lisätietoja: