Yliopistollinen ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Tieteellisiä tuloksia

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius (KYC) – kumppaneinaan Jyväskylän, Oulun ja Vaasan yliopistot – tuottaa tieteellisiä julkaisuja, yliopistollisia tutkintoja ja muuta yliopistollista koulutusta. Näiden kautta yliopistokeskukseen on kertynyt erityisosaamista informaatioteknologian, kasvatustieteiden, kauppatieteiden, sosiaalityön ja soveltavan kemian aloilla.

Esimerkiksi vuodesta 2014 vuoteen 2023 yliopistokeskuksen tutkijat ovat tuottaneet tieteellisesti arvostetuimpiin julkaisusarjoihin yli 400 julkaisua ja lisäksi noin 300 muuta julkaisua. Vuodesta 2010 vuoteen 2023 yliopistokeskus on tuottanut 58 tohtorintutkintoa ja noin 1000 maisterintutkintoa.

20240111-julkaisut-ja-tutkinnot.png

Yliopistokeskuksen kansainvälisen tason osaaminen

Informaatioteknologian alalla yliopistokeskuksen erityisosaamisaloja ovat langattoman tiedonsiirron ja älykkään datankäsittelyn ratkaisut. Kasvatustieteiden erityisosaaminen liittyy opettajankoulutuksen innovaatioihin, kuten monimuotokoulutukseen, itsearviointiin ja ryhmänhallintaan. Kauppatieteiden erityisaloja ovat yritysten ja organisaatioiden kehittäminen sekä digitalisaation ja kiertotalouden edistäminen. Sosiaalityön keskeisimmät erikoistumisalat ovat yhteiskunnan ekososiaalinen kehittäminen ja maahanmuuttaneita koskeva tutkimus. Soveltavan kemian toiminnan keskiössä ovat uusien kiertotalousratkaisujen synnyttäminen teollisuuteen, kriittisistä raaka-aineista vapaiden akkukemikaalien valmistus sekä hiilidioksidivapaan vedyn tuotantoteknologian kehittäminen.

Kuva12.png

Hankkeiden merkitys keskeinen

Hankkeilla on keskeinen merkitys yliopistokeskuksen toiminnassa. Lähes puolet yliopistokeskuksen rahoituksesta tulee yleishyödyllisten tai tilaajarahoitteisten hankkeiden kautta. Hanketoiminnan yhteiskunnallisia ja alueellisia tavoitteita ovat yritysten ja julkisen sektorin kilpailu- ja innovaatiokyvyn kehittäminen sekä uuden yritystoiminnan syntymisen edistäminen. Vuosina 2019–2022 hankkeita oli käynnissä 57 kappaletta ja niihin myönnetty rahoitus oli yhteensä 8,6 milj. euroa.