TKI-toiminnan kasvattaminen Keski-Pohjanmaan haasteena

TKI-toiminnan kasvattaminen Keski-Pohjanmaan haasteena

Suomessa on asetettu tavoitteeksi TKI-menojen BKT-osuuden kasvattaminen neljään prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Keski-Pohjanmaa kuuluu maakuntien joukossa kyseisellä mittarilla alle yhden prosentin kerhoon.

Keski-Pohjanmaa on kuitenkin parantanut asemaansa muihin maakuntiin verrattuna vuodesta 2011 vuoteen 2022, osoittaa Olli Rosenqvist (» ks. Katsaus 13.11.2023).

TKI-menoja muodostuu yritys-, korkeakoulu- sekä julkisella ja yksityisellä voittoa tavoittelemattomalla sektorilla. Osana korkeakoulusektoria Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksella on ollut oma vaikutuksensa Keski-Pohjanmaan aseman parantumiseen.

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius on syksystä 2022 lähtien ryhtynyt aktiivisin toimenpitein selvittämään ja seuraamaan toimintansa vaikuttavuutta. Tavoitteena on kehittää toimintaa yhä vaikuttavammaksi. Yliopistokeskus pyrkii säännöllisesti tiedottamaan vaikuttavuustyön ajankohtaisista asioista ja edistymisestä.

Lisätietoja: