GBS tiivistelmä

Tässä projektissa valmistetaan biopohjaisia tuotteita kuten muovia (PLA), aktiivihiiltä ja vaahtoja sahanpurusta, kuitulietteestä ja kuoresta. Käytettävät raaka-aineet ovat paikallisten metsäteollisuusyritysten sivutuotteita. Projektissa kehitetään biologisesti hajoavaa muovia korvaamaan öljypohjaisia muoveja, jotka ovat tunnettu ympäristöongelma. Biomuovin ympäristöetuna on paitsi sen biohajoavuus myös se, että pitkällä aikavälillä se edistää fossiilisista muoveista aiheutuvien hiilidioksidipäästöjen vähenemistä. Aktiivihiilen kannalta ympäristöetu saavutetaan siinä, että vähennetään tarvetta pitkille kuljetusmatkoille tuottamalla aktiivihiiltä metsäbiomassasta Suomessa tai Ruotsissa sen sijaan, että ostetaan hiiltä suuria määriä Sri Lankasta. Projektissa myös uutetaan kuoresta tanniineja, joista valmistetaan kovaa, huokoista ja palonkestävää vaahtoa, jota voidaan hyödyntää rakennusalalla. Projektin kohderyhmä koostuu raaka-aineen toimittajista eli saha- sekä sellu- ja paperiteollisuuden yrityksistä ja loppukäyttäjistä. Yhteistyöyritykset ovat Domsjö Fabriker, Sveaskog, Setra Group, Holmen, SCA, SEKAB, Kokkola Biorefinery, St1, UPM ja Polarbröd.

Logokuva.png