GBS sammanfattning

I det här projektet vill vi producera biobaserade produkter i form av plast (PLA), aktivt kol och skum. De råvaror vi kommer att använda är sågspån, fiberslam och bark som är restprodukter från den regionala skogsnäringen. Vi tänker ta fram en biologiskt nedbrytbar plast för att ersätta den oljebaserade plasten som är ett välkänt miljöproblem idag. Miljövinsten för bioplasten blir dels att den är nedbrytbar och dels att den på längre sikt ska kunna bidra med att minska koldioxidutsläppen från fossil plast. Fördelarna med vårt koncept med aktivt kol är att det minskar behovet av långdistanstransporter genom att man producerar aktivt kol i Sverige och Finland istället för att importera stora mängder från Sri Lanka. I projektet kommer vi även att plocka ut tanniner från bark för att göra ett hårt, poröst skum med hög brandbeständighet som kan användas inom byggbranschen. Målgruppen för projektet består av råvaruleverantörer, sågverk och massa- och pappersindustrin och även slutanvändare. Intressenter från industrin är Domsjö Fabriker, Sveaskog, Setra Group, Holmen, SCA, SEKAB, Kokkola Biorefinery, St1, UPM och Polarbröd.

Logokuva.png