Ke­mian mais­te­rio­pin­not

Opiskelu toteutetaan monimuoto-opetuksena (nykyaikaiset oppimisympäristöt, luentotallenteet, omatoiminen opiskelu, tentit) ja opiskelija voi tenttiä opintojaksoja Oulussa/Kokkolassa.

Opiskelu nivoutuu luontevasti työelämään: tutkimusharjoittelu, projektityöt ja opinnäytetyö voidaan liittää osaksi opiskelijan oman työpaikan kehitysprojekteja.

Oulun yliopisto/kemia

Ohjaus

Tutkinto-ohjelman rakennekaavio 2019-2020

Optima oppimisympäristö

WebOodi