Ke­mian mais­te­rio­pin­not

Opiskelu toteutetaan monimuoto-opetuksena (nykyaikaiset oppimisympäristöt, luentotallenteet, omatoiminen opiskelu, tentit) ja opiskelija voi tenttiä opintojaksoja Oulussa/Kokkolassa.

Opiskelu nivoutuu luontevasti työelämään: tutkimusharjoittelu, projektityöt ja opinnäytetyö voidaan liittää osaksi opiskelijan oman työpaikan kehitysprojekteja.

Ohjaus

Opinto-opas, Kemia (FM)

Opinto-opas, Chemistry of Sustainable Processes and Materials (MSc)

Study Guide, Chemistry of Sustainable Processes and Materials (Msc)

Moodle

FiTech-opinnot/studies

BattValue