Ohjaus

Ulla Lassi (Oulun yliopisto/Kokkolan yliopistokeskus)

 • Henkilökohtaisten opintosuunnitelmien (HOPS) ohjaus ja hyväksyntä.
 • Yleinen opintoneuvonta henkilökohtaisissa tapaamisissa.
 • Kurssivalinnat ja puuttuvat opinnot yms.
 • Yleinen tiedotus tutkinto-ohjelmasta.

Tina Asplund (Kokkolan yliopistokeskus)

 • Yleinen tiedotus tutkinto-ohjelmasta.
 • Nettisivut, tilavaraukset, tentit yms.
 • Aikuisopiskelijoille suunnatut koulutuspalvelut ja uraohjaus

Helena Tirri (Oulun yliopisto)

 • Kemian tutkinto-ohjelman koulutussuunnittelija
 • Vastaa opinto-ohjauksesta Oulun yliopistossa, kemian tutkinto-ohjelmassa.
 • Opintoihin liittyvät erityisasiat, kuten opintojaksojen AHOT-käytänteet

Matti Niemelä (Oulun yliopisto)

 • Kemian tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö
 • Vastaa kemian tutkinto-ohjelmassa opetuksesta ja huolehtii sen toteutumisesta.
 • Opintoihin liittyvät erityisasiat, kuten kemian opintojaksojen AHOT-käytänteet