Hae opiskelemaan

Haku

  • 7.1. – 20.1.2021 Chemistry of Sustainable Processes and Materials, Master’s Programme in Chemistry

Studyinfo

Chemistry of Sustainable Processes and Materials

Opis­ke­lu työn ohes­sa

Kemian maisteriopinnot Kokkolan yliopistokeskuksessa ovat työn ohella tapahtuvaa aikuisopiskelua, jossa huomioidaan työssäkäyvän ja usein perheellisen opiskelijan tarpeet.

Opiskelu toteutetaan monimuoto-opetuksena (nykyaikaiset oppimisympäristöt, luentotallenteet, omatoiminen opiskelu, tentit) ja opiskelija voi tenttiä opintojaksoja Oulussa/Kokkolassa.

Opiskelu nivoutuu luontevasti työelämään: tutkimusharjoittelu, projektityöt ja opinnäytetyö voidaan liittää osaksi opiskelijan oman työpaikan kehitysprojekteja.

Oulun yliopisto myöntää tutkinnot ja tutkinto suoritetaan kemian tutkinto-ohjelman mukaan.

Val­mis­tumi­sen jäl­keen

Kemian ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneilla henkilöillä on paljon erilaisia työmahdollisuuksia.

He voivat sijoittuvat työelämässä erilaisiin esimies-, suunnittelu-, asiantuntija- ja tutkimustehtäviin joko yritysten tai julkisen sektorin palvelukseen (kemistin sv).

Osa maistereita toimii myös opettajina (kemian aineopettajan sv).

Lisätietoa:

Opiskelu