Kemian maisteriopinnot

Opintopolkusi kemian maisteriksi riippuu siitä, mitä opintoja olet suorittanut aikaisemmin.

Maisteriopintoihin hakevilta edellytetään jo suoritettua kemian tai laboratorioalan ammattikorkeakoulututkintoa tai aiempaa kandidaatin tutkintoa soveltuvalta alalta.

Aiempia opintoja voit lukea hyväksesi siten, että suoritettavaksi jää täydentäviä opintoja ja maisterivaiheen opintoja.

Oulun yliopisto myöntää tutkinnot ja tutkinto suoritetaan kemian tutkinto-ohjelman mukaan.

Opis­ke­lu työn ohes­sa

Kemian maisteriopinnot Kokkolan yliopistokeskuksessa ovat työn ohella tapahtuvaa aikuisopiskelua, jossa huomioidaan työssäkäyvän ja usein perheellisen opiskelijan tarpeet.

Opiskelu toteutetaan monimuoto-opetuksena (nykyaikaiset oppimisympäristöt, luentotallenteet, omatoiminen opiskelu, tentit) ja opiskelija voi tenttiä opintojaksoja Oulussa/Kokkolassa.

Opiskelu nivoutuu luontevasti työelämään: tutkimusharjoittelu, projektityöt ja opinnäytetyö voidaan liittää osaksi opiskelijan oman työpaikan kehitysprojekteja.

Työn ohessa opiskellen koulutus kestää 2-4 vuotta.

Val­mis­tumi­sen jäl­keen

Kemian ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneilla henkilöillä on paljon erilaisia työmahdollisuuksia.

He voivat sijoittuvat työelämässä erilaisiin esimies-, suunnittelu-, asiantuntija- ja tutkimustehtäviin joko yritysten tai julkisen sektorin palvelukseen (kemistin sv).

Osa maistereita toimii myös opettajina (kemian aineopettajan sv).

Haku

Opiskelu