Hae opiskelemaan

Haku kansainväliseen kemian maisteriohjelmaan

Kevään 1. yhteishaussa 5.1.–19.1.2022 voi hakea opiskelemaan soveltavan kemian kansainväliseen Oulun yliopiston maisteriohjelmaan Chemistry of Sustainable Processes and Materials, Master's Programme in Chemistry

Opiskelu työn ohessa

Kemian maisteriopinnot Kokkolan yliopistokeskuksessa ovat työn ohella tapahtuvaa aikuisopiskelua, jossa huomioidaan työssäkäyvän ja usein perheellisen opiskelijan tarpeet.

Opiskelu toteutetaan monimuoto-opetuksena (nykyaikaiset oppimisympäristöt, luentotallenteet, omatoiminen opiskelu, tentit) ja opiskelija voi tenttiä opintojaksoja Oulussa/Kokkolassa.

Opiskelu nivoutuu luontevasti työelämään: tutkimusharjoittelu, projektityöt ja opinnäytetyö voidaan liittää osaksi opiskelijan oman työpaikan kehitysprojekteja.

Oulun yliopisto myöntää tutkinnot ja tutkinto suoritetaan kemian tutkinto-ohjelman mukaan.

Valmistumisen jälkeen

Kemian ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneilla henkilöillä on paljon erilaisia työmahdollisuuksia.

He voivat sijoittuvat työelämässä erilaisiin esimies-, suunnittelu-, asiantuntija- ja tutkimustehtäviin joko yritysten tai julkisen sektorin palvelukseen (kemistin sv).

Osa maistereita toimii myös opettajina (kemian aineopettajan sv).

Lisätietoa:

Opiskelu