Yrittäjien eläkkeelle siirtymisen optimointi – OPTIMAL

Yrittäjien eläkkeelle siirtymisen optimointi – OPTIMAL

Hankkeen tavoitteet

Tämä kehittämishanke koskettaa yrittäjien eläkkeelle siirtymishaasteita suomalaisissa mikro ja pienikokoisissa yrityksissä. Hankkeen aikana kehitetään malli ja sovellus, joiden avulla voidaan lisätä yrittäjien eläkkeelle siirtymiseen liittyvää tietoutta, optimoida eläkkeelle siirtymistä, turvata työpaikkojen säilyminen ja tehdä yrittäjyydestä houkuttelevampi työllistymisvaihtoehto. Samalla on mahdollista vapauttaa ikääntyvien yrittäjien yrityksissä piilevä kasvupotentiaali omistajanvaihdosten yhteydessä. Eläkkeelle siirtymisen optimoinnilla voidaan tarkoittaa ikääntyvän omistajayrittäjän taloudellisen turvallisuuden, varallisuuden ja terveyden maksimointia heidän siirtyessä eläkkeelle.

Eläkkeelle siirtyminen koostuu eläkesuunnitelmista, päätöksenteosta, eläkkeelle siirtymisestä ja sopeutumisesta eläkkeellä oloaikaan. Eläkkeelle siirryttäessä on tehtävä päätös yrityksen tulevaisuudesta – myydäänkö se, löytyykö lähipiiristä jatkaja vai joudutaanko yritys lopettamaan. Nämä päätökset vaikuttavat suuresti yrityksen työntekijöiden tulevaisuuteen.

Keskeisimpiin tutkimuksen hyödyntämiseen liittyviä toimia ovat (1) yrittäjien eläkkeelle siirtymispolkujen tunnistaminen Omistajavaihdosbarometrin avulla (2) eläkkeelle siirtymisen optimointiin tarkoitetun mallin ja sovelluksen kehittäminen sekä (3) mallin ja sovelluksen pilotointi suomalaisissa PK yrityksissä. Eläkkeelle siirtymisen optimointia varten kehitettävän sovelluksen avulla yrittäjät voivat itse arvioida sopivan hetken ja tavan siirtyä eläkkeelle. Sovelluksen ohella päättäjät voivat hankkeen tulosten pohjalta lisätä hallituksen Kärkihankkeisiin toimia, joilla tähdätään yrittäjien eläkkeelle siirtymisen ja omistajanvaihtojen optimointiin.

Rahoittajat

Suomen Akatemia, Akatemian Kärkihanke (2016-2018)

Tutkijaryhmä

Yhteistyötahoja

  • Suomen Yrittäjät
  • Elina Varamäki, Seinäjoen Ammattikorkeakoulu
  • Erno Tornikoski, Grenoble Echole de Management, Ranska
  • Adnane Maalaoui, IPAG Business School, Ranska
  • ENTREPRENEUR-hanke