Yrittäjien eläkeprosessi: suunnittelu, päätöksenteko, siirtyminen ja sopeutuminen eläkkeelläoloaikaan - ENTREPRENEUR

Yrittäjien eläkeprosessi: suunnittelu, päätöksenteko, siirtyminen ja sopeutuminen eläkkeelläoloaikaan - ENTREPRENEUR
 

Hankkeen tavoitteet

Entrepreneur-hankkeen tavoitteena on selvittää, millainen on yrittäjien eläkkeelle siirtymisprosessi ja millaiset yksilö-, organisaatio-, ja yhteiskuntatason tekijät ovat yhteydessä heidän eläkkeelle siirtymispäätöksiinsä suomalaisissa mikro ja pienikokoisissa yrityksissä. Hankkeessa tarkastellaan myös yrittäjien sopeutumista eläkkeellä oloaikaan.

Eläkkeelle siirtymisprosessi koostuu eläkesuunnitelmista, päätöksenteosta, eläkkeelle siirtymisestä ja sopeutumisesta eläkkeellä oloaikaan. Ikääntyvät yrittäjät ovat yhteiskunnallisesti tärkeitä työllistäjiä. Yritystoimintaan liittyvien erityispiirteiden johdosta yrittäjien ja työntekijöiden eläkeprosessien oletetaan eroavan merkittävästi toisistaan. Yrittäjien eläkkeelle siirtymiseen liittyy läheisesti yritys, jossa yrittäjä on työskennellyt. Eläkkeelle siirryttäessä on tehtävä päätös yrityksen tulevaisuudesta – myydäänkö se, löytyykö lähipiiristä jatkaja vai joudutaanko yritys lopettamaan. Nämä päätökset vaikuttavat suuresti yrityksen työntekijöiden tulevaisuuteen.

Tietoa yrittäjien eläkeprosessista tarvitaan edistämään yrittäjien onnistunutta eläkkeelle siirtymistä ja eläkeaikaan sopeutumista, sekä yritystoiminnan jatkumisen ja työpaikkojen säilymisen turvaamiseen. Jotta eläkkeelle siirtyviä yrittäjiä voidaan tukea, tietoa tuotetaan erityisesti 1) eläkkeelle siirtymisprosessista, 2) eläkepäätöksiin vaikuttavista tekijöistä ja 3) tekijöistä, jotka edistävät sopeutumista eläkkeellä oloaikaan.

Hankkeen toteutus

Hankkeen aikana kerätään pitkittäinen tutkimusaineisto, jossa seurataan suomalaisia ikääntyviä yrittäjiä heidän eläkkeelle siirtymisensä aikana. Tutkimuksen alkuhaastattelu suoritetaan 2017-2018 ja seurantakyselyt toteutetaan vuoden välein (2018, 2019 ja 2020). Tutkimusaineistoa täydennetään erinäisillä rekisteritiedoilla, kuten eläke-, HILMO-, kuolleisuus- ja yrityksen tilinpäätöstiedoilla. Haastattelussa kysytään yrittäjien terveydestä, työstä, sosiaalisesta ympäristöstä, yrityksestä ja eläkkeelle siirtymisestä. Hankkeessa kerätään myös laadullista tutkimusaineistoa. Yrittäjiä pyydetään kirjoittamaan narratiiveja, joissa he kuvaavat perheen ja sosiaalisen verkostonsa roolia eläkkeelle siirtymisprosessissa. Hankkeessa käytetään myös Helsinki Birth Cohort Study pitkittäisaineistoa eläkkeelle sopeutumisen tutkimuksessa. Aineisto on kerätty 1934-1944 välisenä aikana Helsingin alueella syntyneiden keskuudessa (n=13 345).

Rahoittajat

Suomen Akatemia (2016-2021)

Tutkijaryhmä

Yhteistyötahoja

  • Suomen Yrittäjät
  • Johan Eriksson, Helsingin yliopisto
  • Teemu Kautonen, Aalto-yliopisto
  • Mo Wang, University of Florida, Yhdysvallat
  • Paul Spector, University of South Florida, Yhdysvallat
  • Yuijie Zhan, Wilfrid Laurier University, Kanada
  • Marleen Damman, NIDI
  • OPTIMAL-hanke