Anders Chydenius

Anders Chydeniuksen elämäntyön tunnetuksi tekeminen kuuluu Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen tehtäviin.

Yliopistokeskuksen esikuvana on Anders Chydenius (1729–1803), joka ajoi rohkeita uudistuksia uskoen yksilön ja yhteiskunnan kehitykseen ja avoimen keskustelun voimaan. Kokkolan kirkkoherra Chydenius oli Ruotsi-Suomen ja koko Euroopan varhaisimpia vapauden, avoimuuden ja demokratian puolestapuhujia.

Anders Chydeniuksen kootut teokset -hanke

Yliopistokeskus toteutti vuosina 2005–2017 yhdessä Anders Chydenius -säätiön ja  Chydenius-Instituutin Kannatusyhdistys ry:n kanssa hankkeen, jossa koko Chydeniuksen kirjallinen tuotanto julkaistiin 11 niteenä:

  • Anders Chydenius Samlade Skrifter, Svenska litteratursällskapet (5 ruotsinkielistä nidettä)
  • Anders Chydeniuksen kootut teokset, Edita Publishing (5 nykysuomelle käännettyä nidettä)
  • Anticipating The Wealth of Nations. The selected works of Anders Chydenius (1729–1803) (valikoima keskeisiä tekstejä englanniksi Chydeniuksen elämäkerralla varustettuna)

► Anders Chydeniuksen kootut teokset -hanke

► Anders Chydeniuksen kootut teokset -sivusto