Anders Chydeniuksen kootut teokset

chydenius.jpgTilaa Anders Chydeniuksen kootut teokset 1-5!

Anders Chydeniuksen kootut teokset -hankkeen tuloksena julkaistiin vuosina 2006–2016 koko Anders Chydeniuksen tuotanto tieteellisesti toimitettuna ja kommentoituna sekä alkukielellä ruotsiksi että suomenkielisenä käännöksenä. Lisäksi on julkaistiin laaja englanninkielinen valikoima. Tuloksena on kaikkiaan 11 nidettä, 6045 sivua.

Anders Chydeniuksen kirjoitukset ja niihin liittyvät asiantuntijakommentit on julkaistu myös verkossa osoitteessa kootutteokset.chydenius.fi/. Verkkojulkaisua täydennetään asteittain painettuun kirjasarjaan sisältyvillä muiden kirjoittajien teksteillä sekä tähän asti julkaisemattomalla aineistolla.

Osien sisältö on seuraava:

Anders Chydenius Kootut teokset 1: 1751–65 (Edita 2012)

Anders Chydenius Kootut teokset 2: 1765–76 (Edita 2013)

Anders Chydenius Kootut teokset 3: 1777–1803 (Edita 2015)

Anders Chydenius Kootut teokset 4: Saarnat kymmenestä käskystä 1781–82 (Edita 2016)

Anders Chydenius Kootut teokset 5: Uskonnolliset kirjoitukset 1775–93 (Edita 2016)

Hankkeen ensimmäisenä julkaisuna ilmestyi syyskuussa 2011 englantilaisen Routledgen kustantama Anticipating The Wealth of Nations: The Selected Works of Anders Chydenius, 1729–1803, joka sisältää englanniksi käännettynä yksitoista Chydeniuksen keskeisintä tekstiä. Ne on alkukielestä kääntänyt Peter C. Hogg. Kunkin tekstin taustoja esitellään professori Lars Magnussonin (Uppsalan yliopisto) kirjoittamissa kommentaareissa, minkä lisäksi teos sisältää Magnussonin laatiman laajan johdatuksen Chydeniuksen elämään ja aikakauteen.

ackt1_kansi.jpgHankkeen ovat toteuttaneet yhteistyössä Anders Chydenius-säätiö, Chydenius-Instituutin Kannatusyhdistys ry. sekä Jyväskylän yliopisto/Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, jossa työn käytännön suoritus on tapahtunut.

Tieteelliset kommentoijat ja asiantuntijat

 • TT, FT h.c., professori emeritus Gustav Björkstrand
 • FT, professori Carl-Johan Gadd
 • FT, professori emeritus Peter Holmberg
 • FT, professori Kaisa Häkkinen
 • FT, professori emeritus Pekka Isoviita
 • FT, dosentti Henrik Knif
 • TT, professori Jyrki Knuutila
 • FT, professori emeritus Bo Lindberg
 • FT, professori Lars Magnusson
 • FT, TT Carola Nordbäck
 • FT Jouko Nurmiainen
 • FT, professori Jari Ojala
 • FT, dosentti Krista Ojutkangas
 • FT Päivi Maria Pihlaja
 • FT, dosentti Kaj Sandberg
 • FT, dosentti Henrika Tandefelt
 • TT, piispa emeritus Erik Vikström
 • FT, professori Nils Erik Villstrand
 • FT Patrik Winton
 • FT, professori emeritus Pentti Virrankoski
 • LKT, dosentti Heikki S. Vuorinen

acsw_kansi.jpgKääntäjät

 • FT Heikki Eskelinen
 • B.A. Peter C. Hogg
 • FT Jouko Nurmiainen
 • YTL Eero Ojanen
 • FM Veli-Matti Pussinen
 • kääntäjä Antero Tiusanen
 • FT, dosentti Charlotta Wolff

Toimituskunta

 • TT, FT h.c., professori emeritus Gustav Björkstrand (pj.)
 • FT, dosentti Henrik Knif
 • FT, professori emeritus Bo Lindberg
 • FT, professori emeritus Juha Manninen
 • FT, professori Jari Ojala

Ohjausryhmä

 • professori emeritus Gustav Björkstrand (pj.)
 • puheenjohtaja Antti Isotalus, Chydenius-Instituutin Kannatusyhdistys ry.
 • ylitarkastaja Eeva Kaunismaa, opetus- ja kulttuuriministeriö (2013–2014)
 • dosentti Henrik Knif, Svenska litteratursällskapet i Finland
 • johtaja Kari Kumpulainen, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius (2009–2011)
 • professori emeritus Bo Lindberg
 • professori emeritus Juha Manninen
 • professori Jari Ojala, Jyväskylän yliopisto
 • kulttuuritoimenjohtaja Sampo Purontaus, Kokkolan kaupunki
 • johtaja Tanja Risikko, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius (2012–)
 • erikoistutkija Markku Suvanen, opetus- ja kulttuuriministeriö (2006–2012)
 • johtaja Mikko Viitasalo, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius (2006–2009)

Toimittajat

 • FM, päätoimittaja Maren Jonasson
 • HuK, toimitussihteeri Pertti Hyttinen

Avustajat

 • FM Mats Björkstrand
 • FM Magnus Nylund
 • FM Ann-Charlotte Söderman

Hankkeen kokonaiskustannuksiksi olivat 1 653 000 euroa. Opetusministeriö rahoitti hanketta 545 000 eurolla. Muita rahoittajia olivat Kokkolan kaupunki, Suomen Pankki, Svenska kulturfonden, Alfred Kordelinin säätiö, Konstsamfundet, Keski-Pohjanmaan kulttuurirahasto, Otto A. Malms Donationsfond, Svenska folkskolans vänner, Stiftelsen Kulturfonden för Gamlakarleby, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Riksbankens Jubileumsfond (Ruotsi), Kungliga Vitterhetsakademien (Ruotsi) sekä yksityiset yritykset.

Anticipating The Wealth of Nations: The Selected Works of Anders Chydenius, 1729–1803, Routledgen sivuilla.

Kootut teokset verkossa: kootutteokset.chydenius.fi