Digitaaliset työkalut etä- ja paikkariippumattoman työn koordinaatiossa (DigiPaikka)

Toteutusaika: 1.1.2024 – 31.12.2026
Toiminta-alue: Kansallinen
Kohderyhmä: Etä- ja paikkariippumatonta työtä hyödyntävät tai siitä kiinnostuneet mikro- ja pk-yritykset ja yhdistykset, niiden henkilökunta, työntekijät ja johtajat.
Toteuttajat: Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius; Centria-ammattikorkeakoulu; Vaasan yliopisto
Rahoitus: Euroopan unionin osarahoittama. Ryhmähankkeen kokonaisbudjetti on 600 483 €, josta EU osarahoituksen osuus on 480 385 €, toteuttajien osarahoitus 110 542 € ja VASEKIN osarahoitus 9 556 €. Jyväskylän yliopiston Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen budjetti on 164 028 €, josta EU osarahoituksen osuus on 131 220 €.

Etä- ja paikkariippumattoman työn tuoma sosiotekninen muutos edellyttää niin esihenkilöiltä, työntekijöiltä kuin organisaation hallinnolta uudenlaisia työn koordinointimenetelmiä ja -taitoja sekä valmiutta käyttää digitaalisia työkaluja. Työn lisääntyvä itseohjautuvuus ja tarve uusien digitaalisten työkalujen omaksumiseen aiheuttavat lisäkuormitusta yritysten henkilöstön ja johdon parissa, mikä heijastuu muun muassa työn imun kokemukseen ja hyvinvointiin ja siten tuottavuuteen. Digitalisaation hyötyjen varmistamiseksi ja kuormituksen hallitsemiseksi on taattava teknologioiden yhteensopivuus ja käyttäjien riittävät taidot, jotta digitaalisia työkaluja voidaan käyttää täysipainoisesti.

DigiPaikka -hankkeella ratkaistaan etä- ja paikkariippumattoman työn koordinaatioon liittyviä ongelmia ottamalla käyttöön soveltuvia digitaalisia työkaluja, tehostamalla niiden käyttöä sekä muovaamalla asenneilmastoa paikkariippumatonta työtä ja digitaalisia työkaluja kohtaan mikro- ja pk-yrityksissä ja yhdistyksissä. Työn koordinaatiota kehittämällä haetaan ratkaisuja  työvoiman saatavuuden ja sitouttamisen haasteisiin, työhyvinvointiin ja työn tuottavuuteen.

DigiPaikka -hanke tekee yhteistyötä Parempi työelämä! valtakunnallisen työelämän kehittämisen koordinaatiohankkeen kanssa.

nuoliKiinnostuitko? Tule mukaan kehittämään organisaatiosi / omaa digiosaamista ja etätyön koordinaatiota!
Jätä yhteystietosi, pidämme sinut ajan tasalla DigiPaikka-hankkeen tapahtumista.

Tavoitteet

  • Ratkaista paikkariippumattoman työn koordinaatio-ongelmia organisaatioissa
  • Tukea ja kehittää etä- ja paikkariippumattoman työn edellytyksiä
  • Kehittää organisaatioiden digiosaamista sekä etätyön koordinaatiota
  • Parantaa työvoiman saatavuutta ja sitouttamista sekä työhyvinvointia ja työn tuottavuutta

Keskeiset toimenpiteet

  • Kartoitetaan organisaatioiden valmiudet paikkariippumattomaan työhön
  • Tarjotaan työpajoja, valmennuksia ja laitekokeiluja digikyvykkyyden kehittämiseksi
  • Lisätään valmiuksia uudenlaisten digitaalisten työkalujen käytössä sekä etä- ja paikkariippumattoman työn hyödyntämisessä

Tulokset

  • Tuottaa tietoa organisaatioiden valmiuksista ja kyvykkyyksistä etä- ja paikkariippumattoman työn koordinaatioon ja digitaalisten työkalujen hyödyntämisestä sekä itseopiskelumateriaalia digikyvykkyyksien kehittämiseksi
  • Tuottaa tiekarttatyökalun organisaatioille paikkariippumattoman työn tehokkaaseen hyödyntämiseen
  • Lisää organisaatioissa työhyvinvointia ja tuottavuutta sekä muutoskyvykkyyttä

 

DigiPaikka muiden toteuttajien sivuilla:
Centria-ammattikorkeakoulu Oy
Vaasan yliopisto

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Seppo Penttilä / Mari Harald, Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius