Digitaalisia oppimateriaaleja opettajille avoimeen käyttöön

Opettajankoulutus toimii pedagogisena ikkunana monipuolisten opetusmenetelmien ja oppilaskeskeisen opetuksen toteuttamisen keinojen esilletuomisessa. Luokanopettajaopiskelijat (LAIKO2020) ovat laatineet POM-opintojen oppimistehtävänä ilmiölähtöisen oppimiskokonaisuuden ILO-suunnittelumallin pohjalta digitaalisia oppi- ja opetusmateriaaleja. Materiaalit on laadittu avoimen materiaalin laatukriteereitä hyödyntäen. Oheiset materiaalit on ladattu Avoimen oppimateriaalin kirjastoon (aoe). Linkin kautta löytyy 12 oppilaslähtöistä, innostavaa, aktivoivaa ja huolella laadittua ilmiölähtöisen oppimisen materiaalia. Opettajat ja kasvattajat saavat hyödyntää näitä materiaaleja vapaasti tekijänoikeuksia kunnioittaen. 

Digitaaliset oppimateriaalit löydät täältä

Materiaaleissa on avattu opetussuunnitelman tavoitteet ja sisällöt sekä kuvattu oppimistehtävät ohjeineen ja tarvittavine lisämateriaaleineen. Aiheita löytyy mm. Suomen luonnosta aina veden kiertokulkuun, luonnon tutkimiseen, roomalaisin huveihin, viikinkiaikaan ja kivikauteen asti. Materiaalien avulla voi toteuttaa joustavasti  omalle oppilasryhmälle soveltuvalla tavalla innostavan ilmiölähtöisen oppimiskokonaisuuden. Myös arviointi on huomioitu. Opiskelijat ovat tehneet erinomaista ja erittäin huolellista työtä. Materiaalien taustalla on opiskelijoiden tiivis yhteistyö sekä laaja teoreettinen perehtyminen niin ilmiöoppimiseen, oppilaslähtöiseen pedagogiikkaan, oppimisteorioihin kuin opetussuunnitelmaan. 

Opettajina opiskelijoiden opintojaksolla toimivat KT Sirkku Lähdesmäki ja KM Päivi Valli. Opintojakso on 6 op:n laajuinen. Kurssi rakentui teoreettisen perehtymisen jaksolla verkkokurssina, oman asiantuntijuuden syventämisen osuudella etäopetuksena ja oppimiskokonaisuuksien yhteistoiminnallisena suunnitteluna. Opiskelijat järjestivät Webinaarin Laiko2021 -opiskelijoille laatimistaan digimateriaaleista. 

Opiskelijoiden ajatuksia opintojakson päätteeksi:

"Prosessi on antanut valtavasti lisää valmiuksia suunnitella ja toteuttaa nykyisen opetussunnitelman mukaista opetusta."

"Kokonaisuudessaan ryhmissä toimiminen on rikastuttanut omaa ajattelua ja valmiuksia uusien oppimiskokonaisuuksien laatimiseen. Olen myös saanut itsevarmuutta opettajana toimimiseen niin monialaisissa kokonaisuuksissa kuin muutenkin."

"Prosessi on ollut antoisa. Itseään viisaampien ihmisten kanssa työskentely on paitsi hauskaa, mutta myös äärimmäisen sivistävää. Ilmiölähtöisen prosessin suunnittelu on myös antanut työkaluja jatkoa varten."

"Prosessissa olen oppinut luomaan jotakin ainutlaatuista yhteistoiminnallisesti."

"Luovuus, monialaisuus ja opetussuunnitelman perusteet! Oppimisprosessin eteneminen perustuu suunnitteluun ja jatkuvaan arviointiin."

"Ja ilmiölähtöisyys on kasvanut siemenestä kasviksi!"