Yhteistyö ja palvelut

3L3A9271_jakobsen_vaaka – kopio.jpgAsiantuntijuutemme pohjautuu vuosien tutkimus- ja kehittämistyöhön t&k -toimintamme painopistealueilla. 

Informaatioteknologian alalla yhteistyö ja verkostoituminen yritysten ja muiden toimijoiden kanssa toteutuu pääosin hanketoiminnan kautta. Informaatioteknologian yksikössä onkin paljon kokemusta projektimuotoisesta työskentelystä, sekä useiden eri rahoittajien hankkeiden toteuttamisesta. 

Lisätietoa informaatioteknologian meneillään olevista hankkeista: CiNetCampus.fi

Hanketoiminnan lisäksi meillä on valmiuksia toteuttaa myös palvelutoimintaa omilla osaamisalueillamme. Lisätietoja saat seuraavilta asiantuntijoilta:

IoT ja teollinen Internet:

Ympäristömittaukset:

Kiinteistöautomatiikka

Koulutusteknologian ratkaisut ja niiden soveltaminen:

Hyvinvointiteknologiat: