Miten pääsen tutkinto-opiskelijaksi?

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa on tarjolla tutkintoon johtavia koulutuksia viidellä eri tieteenalalla: informaatioteknologiassa, kasvatustieteissä, kauppatieteissä, sosiaalitieteissä ja soveltavassa kemiassa. Syksyn yhteishaussa 31.8.−14.9.2022 on taas mahdollista hakea opiskelemaan moniin koulutusohjelmiin. Tutkinto-ohjelmiin hakevalta edellytetään esimerkiksi pohjaopintoja, aiempi korkeakoulututkinto tai työkokemusta.

Kokkolan yliopistokeskuksessa voi opiskella aikuisille suunnatuissa, joustavissa opinto-ohjelmissa. Voit rakentaa itsellesi sopivan opintopolun. Opiskeluaika on noin 2–4 vuotta. Lähes kaikissa tutkinto-ohjelmissamme opiskelu onnistuu työn ohessa.

Onko tavoitteesi maisterin tutkinto? Haaveiletko uudesta urasta?

Tutkinto-ohjelmiin haetaan esimerkiksi soveltuvan tutkinnon ja avoimen yliopiston opintojen sekä joidenkin koulutusten kohdalla myös työkokemuksen perusteella. Vaatimukset vaihtelevat koulutusohjelmasta toiseen. Tarkista hakukohdekohtaiset valintaperusteet.

Yliopistokeskuksessa toimii Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto. Avoimessa yliopistossa voit suorittaa hakuun vaadittavia ja tutkintoon sisällytettäviä opintoja.

Tutkinto-ohjelmat Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa

Syksyn 2022 yhteishaku

Tietoa hakukohteista tulossa pian!

Kevään 2022 yhteishaussa olivat:

Katso kaikki tutkinto-ohjelmat >>

Pohjaopinnot ja valintaperusteet tutkinto-ohjelmiin

Sosiaalityön maisteriohjelma 120 op tai kandidaatti- ja maisteriohjelma 180 + 120 op
Tietotekniikan maisteriohjelma 120 op
Varhaiskasvatuksen kandidaattiohjelma 180 op  
 
 Liiketoiminnan kehittämisen maisteriohjelma 120 op Luokanopettajan aikuiskoulutuksen kandidaatti- ja maisteriohjelma 180 + 120 op
 
  • Soveltuva alempi tai ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva tradenomin tutkinto
Soveltavan kemian maisteriopinnot 120 op Chemistry of Sustainable Processes and Materials, Master’s Programme 120 ECTS
  • Kemian, kemiantekniikan tai laboratorioalan soveltuva korkeakoulututkinto
  • Eligibility: Bachelor’s degree or equivalent academic degree from an institution of higher education

Avoimen väylältä tutkinto-opiskelijaksi Kokkolaan.jpg

Avoimessa yliopistossa voit opiskella hakuun vaaditut opinnot

Avoimessa yliopistossa voit opiskella kandidaatin tutkintoihin kuuluvia opintoja, jotka voit sisällyttää myöhemmin yliopistotutkintoon. 

Mahdollisuuksia hakeutua tutkinto-opiskelijaksi on useita. Avoimessa yliopistossa voit opiskella väyläopintoja ja maisteriopintoihin hakeutumiseen vaadittavia opintoja.

Avoimen väylä

Avoimen yliopiston väylän kautta voit hakea yliopistoon ilman valintakoetta tai todistusvalintaa. Väylällä tutustut haluaamasi tieteenalaan ennen hakua tutkinto-opiskelijaksi. Tutustut samalla yliopisto-opiskeluun ja kehität opiskelutaitojasi. Avoimen yliopiston väylän kautta voit hakea yliopistoon ilman valintakoetta tai todistusvalintaa.

Väylähaussa haetaan yliopistoon avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella täyttämällä hakemus Opintopolku.fi-palvelussa. Väylähaussa ei edellytetä ylioppilastutkintoa tai ammatillista tutkintoa. Avoimen väylän kautta hakevilla tulee olla aiempia avoimen yliopiston tai yliopiston opintosuorituksia. Väylän kautta voit hakea suorittamaan kandidaatin ja maisterin tutkintoa. 

Kokkolan yliopistokeskuksen avoimen väylän hakukohteet

Pohjaopinnot kandidaatti- ja maisteriohjelmiin hakemiseen