19.04.2018

Liikuntapsykologian perusopinnot

Kuinka edistetään huippusuorituksia? Miten tuetaan fyysistä aktiivisuutta tai vähennetään paikallaan olevaa elämäntapaa? Kuinka kehitetään liikuntaryhmiä ja joukkueita?

Liikuntapsykologian perusopintoihin on mahdollista ilmoittautua Promassa 7.2. saakka: https://www.chydenius.fi/fi/avoin-yliopisto/ilmoittaudu

Liikuntapsykologian perusopintokokonaisuus avataan ensimmäistä kertaa avoimen yliopiston opiskelijoille. Opiskelemaan voi tulla kuka tahansa, pohjakoulutusvaatimuksia ei ole. Opinnot perustuvat Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan opetussuunnitelmaan.

Opinnoissa perehdytään liikuntapsykologisiin ilmiöihin erilaisista teoreettisista ja käytännöllisistä näkökulmista. Lisäksi tutustutaan urheilupsykologian ja fyysisen aktiivisuuden edistämisen keskeisiin teorioihin, mekanismeihin ja tekniikoihin, ryhmäilmiöihin urheiluvalmennuksessa sekä ryhmädynaamisiin ilmiöihin. Opinnoissa opitaan myös soveltamaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja liikuntatilanteissa käytännön tasolla sekä tarkastellaan asiantuntijuuden rakentumista liikuntapsykologian alalla.

Kenelle?

  • Opinnot soveltuvat kaikille, jotka ovat kiinnostuneita psykologisesta lähestymistavasta liikuntaan.
  • Liikuntapsykologisesta tiedosta on hyötyä esimerkiksi valmennustyössä, erilaisissa opetus- ja ohjaustehtävissä, urheiluseuroissa sekä psykologin työssä toimiville.
  • Liikuntatieteen alaa opiskeleville opintokokonaisuus on mahdollista ottaa mukaan tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin.
  • Opinnot voivat soveltua myös osaksi urheilu- ja liikuntapsykologin sertifikaattiin sekä urheilun psyykkisen valmennuksen ja liikunta-aktiivisuuden edistämisen sertifikaattiin liittyviin opintoihin.

Opintopolun liikunnanopettajaksi voi aloittaa avoimesta yliopistosta opiskelemalla kasvatustieteen perusopinnot, vapaasti valittavia opintoja sekä viestintä- ja kieliopintoja. Liikunnanohjaajan tutkinnon ja kasvatustieteen perusopinnot (25 op) suorittaneet voivat hakea Jyväskylän yliopiston 2-vuotiseen liikuntapedagogiikan maisteriohjelmaan (aikuiskoulutus).

Katso esittelyvideo (7 min), jolla liikuntapsykologian professori Taru Lintunen kertoo opinnoista:

Lisätietoja löydät Opintopolusta.

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, erikoissuunnittelija Teija Rosenqvist, teija.rosenqvist@chydenius.fi, 0400 179 601