04.04.2018

Avoimen yliopiston väylä

Väylähaku tarkoittaa hakemista yliopistoon tutkinto-opiskelijaksi avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. Yliopistoon päästyäsi saat suoritusoikeuden kandidaatin tutkintoon tai kandidaatin ja maisterin tutkintoon.

Avoimen väylä on aikuisopiskelijalle joustava reitti päästä  yliopistoon.

Valinta

Väylähaussa ei yleensä osallistuta valintakokeeseen. Valinta tapahtuu pääsääntöisesti hakupapereiden perusteella, mutta siihen voi sisältyä soveltuvuusarviointi. Valintaan vaikuttavat opintojen laajuus ja soveltuvuus sekä opintomenestys.

Valintaperusteet

Tiedekunnat määrittelevät väylähaun valintaperusteet vuosittain. Hakijalta ei edellytetä yleistä korkeakoulukelpoisuutta (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto).

Pääsääntöisesti edellytetään avoimen yliopiston opintoja noin 100 opintopistettä kahdessa oppiaineessa.

    • Haettavassa pääaineessa tulee olla vähintään 60 op laajuinen opintokokonaisuus (perus- ja aineopinnot) ja toisessa oppiaineessa vähintään 25 op laajuinen opintokokonaisuus (perusopinnot). Opintokokonaisuudet tulee olla yleensä suoritettuna vähintään hyvin tiedoin.
    • Lisäksi voidaan edellyttää kandidaatin tutkintoon kuuluvat viestintä- ja kieliopinnot.

Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston väylähaun valintaperusteet 2018

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta

Jyväskylän yliopiston muiden tiedekuntien avoimen yliopiston väylähakuja