31.01.2018

Avoimen yliopiston väylä

Avoimen yliopiston väylä tarkoittaa hakemista tutkinto-opiskelijaksi avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. Päästessäsi yliopistoon väylähaun kautta saat suoritusoikeuden kandidaatin tutkintoon tai kandidaatin ja maisterin tutkintoon.

Onko avoimen väylä sinun mahdollisuutesi päästä yliopistoon?

Valinta

Tiedekunnat  määrittelevät, kuinka monta opiskelijaa väylän kautta valitaan vuosittain. Väylähaussa ei yleensä osallistuta valintakokeeseen. Valinta tapahtuu pääsääntöisesti hakupapereiden perusteella. Valintaan vaikuttavat avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen laajuus ja soveltuvuus sekä opintomenestys. Valintaan voi sisältyä soveltuvuusarviointi.

Valintaperusteet

Tiedekunnat määrittelevät väylähaun valintaperusteet vuosittain. Hakijalta ei edellytetä yleistä korkeakoulukelpoisuutta (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto).

Pääsääntöisesti edellytetään avoimen yliopiston opintoja noin 100 opintopistettä kahdessa oppiaineessa.

    • Haettavassa pääaineessa tulee olla vähintään 60 op laajuinen opintokokonaisuus (perus- ja aineopinnot) ja toisessa oppiaineessa vähintään 25 op laajuinen opintokokonaisuus (perusopinnot). Opintokokonaisuudet tulee olla yleensä suoritettuna vähintään hyvin tiedoin.
    • Lisäksi voidaan edellyttää kandidaatin tutkintoon kuuluvat viestintä- ja kieliopinnot.

Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston väylähaun valintaperusteet 2018

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta

Muut koulutusalat