Avoimen yliopiston väylä

Väylähaussa haetaan yliopistoon avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. Väylän kautta voit hakea suorittamaan pelkästään kandidaatin tutkintoa tai kandidaatin ja maisterin tutkintoa. 

Avoimen väylä on aikuisopiskelijalle joustava reitti päästä  yliopistoon.

Valintaperusteet

Tiedekunnat määrittelevät väylähaun valintaperusteet vuosittain. Hakijalta ei edellytetä yleistä korkeakoulukelpoisuutta (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto).

Väylähakuun vaadittavien opintojen laajuus ja sisältö vaihtelevat tiedekunnittain ja oppiaineittain. Pääsääntöisesti edellytetään avoimen yliopiston opintoja noin 100 opintopistettä kahdessa oppiaineessa.

    • Haettavassa pääaineessa tulee olla vähintään 60 op laajuinen opintokokonaisuus (perus- ja aineopinnot) ja toisessa oppiaineessa vähintään 25 op laajuinen opintokokonaisuus (perusopinnot). Opintokokonaisuudet tulee olla yleensä suoritettuna vähintään hyvin tiedoin.
    • Lisäksi voidaan edellyttää kandidaatin tutkintoon kuuluvat viestintä- ja kieliopinnot.

Valinta tapahtuu yleensä hakupapereiden perusteella, avoimen yliopisto-opintojen laajuus, soveltuvuus ja opintomenestys huomioiden. Lisäksi voi olla soveltuvuusarviointi. 

Jyväskylän yliopiston väylähaun valintaperusteet 2018

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta

Valintakriteerit

(linkit opintopolkuun)

Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen koulutus (asiantuntijakoulutus) Kasvatustieteen kandidaatti
pääaineena kasvatustiede tai aikuiskasvatustiede
Kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri
pääaineena kasvatustiede tai aikuiskasvatustiede
Erityispedagogiikan koulutus
(erityisopettaja- ja asiantuntijakoulutus)
Kasvatustieteen kandidaatti
pääaineena erityispedagogiikka
Kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri
pääaineena erityispedagogiikka
(mahdollisuus erityisopettajan kelpoisuuteen)
Varhaiskasvatuksen koulutus
(varhaiskasvatuksen opettaja)
Kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri
pääaineena varhaiskasvatustiede
Psykologian koulutus
(asiantuntijakoulutus)
Psykologian kandidaatti ja filosofian maisteri
pääaineena psykologia
(ei psykologin pätevyyttä)

Jyväskylän yliopiston muiden tiedekuntien väylähakuja