Avoimen yliopiston väylä

Väylähaussa haetaan yliopistoon avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. Väylähaussa ei edellytetä ylioppilastutkintoa tai ammatillista tutkintoa. Väylän kautta voit hakea suorittamaan kandidaatin ja maisterin tutkintoa. 

Avoimen väylä on aikuisopiskelijalle joustava reitti päästä  yliopistoon.

Valintaperusteet

Tiedekunnat määrittelevät väylähaun valintaperusteet vuosittain. Väylähakuun vaadittavien opintojen laajuus ja sisältö vaihtelevat tiedekunnittain ja oppiaineittain. Pääsääntöisesti edellytetään avoimen yliopiston opintoja noin 25-100 op. Opintokokonaisuudet tulee olla yleensä suoritettuna vähintään hyvin tiedoin.

Valinta tapahtuu yleensä hakupapereiden perusteella, avoimen yliopisto-opintojen laajuus, soveltuvuus ja opintomenestys huomioiden. Lisäksi voi olla soveltuvuusarviointi. 

Jyväskylän yliopiston väylähaun valintaperusteet 2021

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta

Valintakriteerit

(linkit opintopolkuun)

Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen koulutus (asiantuntijakoulutus) Kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri
pääaineena kasvatustiede tai aikuiskasvatustiede
Erityispedagogiikan koulutus
(erityisopettaja- ja asiantuntijakoulutus)
Kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri
pääaineena erityispedagogiikka
(mahdollisuus erityisopettajan kelpoisuuteen)
Varhaiskasvatuksen koulutus
(varhaiskasvatuksen opettaja)
Kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri
pääaineena varhaiskasvatustiede
Psykologian koulutus
(asiantuntijakoulutus)
Psykologian kandidaatti ja filosofian maisteri
pääaineena psykologia
(ei psykologin pätevyyttä)

Jyväskylän yliopiston muiden tiedekuntien väylähakuja