Varhaiskasvatuksen opettajakoulutus alkaa - vielä ehdit suorittaa kasvatustieteen perusopinnot!

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa (JYU) alkaa varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin kelpoisuuden antava valtakunnallinen monimuotokoulutus syksyllä 2021. Koulutukseen valitut opiskelijat suorittavat kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon monimuotototeutuksena, jossa hyödynnetään lähiopetusjaksoja, verkko-opetusta ja työelämälähtöisiä tehtäviä. Lisäksi koulutukseen sisältyvät ohjatut harjoittelut tai työssäoppimisjaksot. Koulutukseen haetaan korkeakoulujen yhteishaussa 17.3.–31.3.2021, haku tapahtuu Opintopolku.fi -palvelun kautta.

Koulutuksen valintaperusteet on vahvistettu ja ne löytyvät Opintopolusta.  Hakijalla on oltava vähintään 9 kuukautta työkokemusta varhaiskasvatuksen ammatillisista tehtävistä yksityisessä tai kunnallisessa päiväkodissa. Lisäksi hakijalla tulee olla suoritettuna hyväksytysti suomalaisessa yliopistossa tai avoimessa yliopistossa suoritetut kasvatustieteen / kasvatustieteiden tai varhaiskasvatustieteen perusopinnot 25 op. Koulutukseen hakeutuvilla tulee myös olla ennen hakuajan päättymistä suoritettuna joko kelpoisuus varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtäviin tai muu toisen asteen sosiaali- ja kasvatusalan koulutus tai korkeakoulututkinto. Lisätietoa koulutuksesta.

Hakua varten ehtii vielä suorittaa kasvatustieteen perusopinnot (JYU, 25 op) avoimessa yliopistossa. Perusopinnot voi suorittaa täysin etä- ja verkko-opiskeluna omaan tahtiin edeten. Suoritustapoja ovat esimerkiksi oppimistehtävät, verkkokurssit ja verkkotentit. Lisätietoa opinnoista löydät Opintopolusta.

Ilmoittaudu kasvatustieteen perusopintoihin vaikka heti, opintoihin on nonstop-ilmoittautuminen ympäri lukuvuoden – tervetuloa!