Projekt av Kokkola universitetscenter Chydenius registrerade av Jyväskylä universitet

Converis forskningsinformationssystem
 • Title Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen sosiaalityön professuurin tutkimus-, kehittämis- ja koulutuskokonaisuus 2022 - 2026 | Converis
  Authors Aittola, Marko
  Year 01.05.2022 - 31.12.2026
 • Title Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ja Soiten kuntayhtymän sosiaalityön yhteistyösopimus 2023-2026 | Converis
  Authors Aittola, Marko
  Year 31.10.2023 - 31.12.2026
 • Title Datasta tehokkuutta, tuottavuutta ja kilpailukykyä | Converis
  Authors Hakala, Ismo & Myllymäki, Mikko
  Year 01.01.2024 - 31.12.2026
 • Title Digitaaliset työkalut etä- ja paikkariippumattoman työn koordinaatiossa (DigiPaikka) | Converis
  Authors Harald, Mari; Puolitaival, Emmi & Harald, Mari
  Year 01.01.2024 - 31.12.2026
 • Title 1000+ hanke valtakunnallinen monimuotokoulutus varhaiskasvatuksen opettajaksi | Converis
  Authors Maunula, Minna; Maunula, Minna & Korkeaniemi, Essi
  Year 01.03.2022 - 31.12.2026
 • Title Laatua etäopiskeluun | Converis
  Authors Hakala, Ismo & Myllymäki, Mikko
  Year 01.09.2023 - 31.08.2026
 • Title Teollisuuden Big data | Converis
  Authors Hakala, Ismo; Hakala, Ismo & Myllymäki, Mikko
  Year 01.09.2023 - 31.08.2026
 • Title Älykäs ja kestävä asuminen | Converis
  Authors Hakala, Ismo; Hakala, Ismo & Myllymäki, Mikko
  Year 01.08.2023 - 31.07.2026
 • Title 21st Century European Teachers | Converis
  Authors Harju-Luukkainen, Heidi; Maunula, Minna & Kangas, Jonna
  Year 01.08.2023 - 31.07.2026
 • Title Turvemaiden kestävän käytön osaamisklusterin aktivointi- ja koordinaatiohanke | Converis
  Authors Aittola, Marko; Harald, Mari; Puolitaival, Emmi & Kaipainen, Jouni
  Year 01.08.2023 - 30.06.2026
 • Title GreenBattery | Converis
  Authors Asplund, Tina
  Year 01.01.2023 - 31.12.2025
 • Title Turvetuotantoalueet kestävään käyttöön | Converis
  Authors Kaipainen, Jouni & Puolitaival, Emmi
  Year 01.08.2023 - 31.12.2025
 • Title HATTU - Hankkeesta tuotteeksi | Converis
  Authors Hakala, Ismo & Myllymäki, Mikko
  Year 01.09.2023 - 31.08.2025
 • Title Innostu matikasta! – varhaisten matemaattisten taitojen oppiminen | Converis
  Authors Skog, Anette; Skog, Anette; Louhivuori, Tarja & Tahkola, Jenny-Katariina
  Year 15.05.2023 - 30.06.2025
 • Title Hyvinvointia, turvallisuutta ja psykologista johtamista opetus- ja kasvatusalalle | Converis
  Authors Skog, Anette; Tahkola, Jenny-Katariina & Skog, Anette
  Year 15.05.2023 - 30.06.2025
 • Title Ryhmänhallintataitojen ja resilienssin vahvistaminen | Converis
  Authors Skog, Anette; Tahkola, Jenny-Katariina; Skog, Anette & Louhivuori, Tarja
  Year 15.05.2023 - 30.06.2025
 • Title Erityispedagogisia työkaluja tuen järjestäjille | Converis
  Authors Tahkola, Jenny-Katariina; Louhivuori, Tarja; Skog, Anette & Tahkola, Jenny-Katariina
  Year 15.05.2023 - 30.06.2025
 • Title Leikkien ja taiteillen - Osallistava varhaiskasvatus | Converis
  Authors Tahkola, Jenny-Katariina; Skog, Anette; Louhivuori, Tarja & Tahkola, Jenny-Katariina
  Year 15.05.2023 - 30.06.2025
 • Title KIEKU - kieli- ja kulttuuritietoisuutta varhaiskasvatukseen | Converis
  Authors Tahkola, Jenny-Katariina; Tahkola, Jenny-Katariina; Skog, Anette & Louhivuori, Tarja
  Year 15.05.2023 - 30.06.2025
 • Title Seutujen välinen muutos- ja kasvuohjelma: yritysverkostot ja -palvelut elinvoiman ja vaikuttavan muutoksen moottorina | Converis
  Authors Aittola, Marko; Rosenqvist, Olli; Louhivuori, Tarja & Harald, Mari
  Year 01.01.2024 - 30.04.2025
 • Title Digisyrjäytymisen arki maaseudulla | Converis
  Authors Rantamäki, Niina; Puolitaival, Emmi & Matthies, Aila-Leena
  Year 01.06.2023 - 31.03.2025
 • Title Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen professuurien tutkimus-, kehittämis- ja koulutuskokonaisuudet 2022 - 2024 | Converis
  Authors Aittola, Marko
  Year 01.05.2022 - 31.12.2024
 • Title KYC /Liiketaloustieteen maisteriopinnot 2022 - 2024 | Converis
  Authors Aittola, Marko
  Year 01.01.2022 - 31.12.2024
 • Title KYC yhteistyösopimus kaudelle 2019-2024 | Converis
  Authors Aittola, Marko & Risikko, Tanja
  Year 01.01.2019 - 31.12.2024
 • Title Koulutuksen laatu ja osuvuus Keski-Pohjanmaalla (KOLO-KP) | Converis
  Authors Aittola, Marko & Rosenqvist, Olli
  Year 01.02.2024 - 31.12.2024
 • Title Science Meets Business in Kokkola -seminaarisarja | Converis
  Authors Harald, Mari & Puolitaival, Emmi
  Year 01.01.2024 - 31.12.2024
 • Title KOE Keski-Pohjanmaa -hanke / Kasvun, Osaamisen ja Elinvoiman Keski-Pohjanmaa - hanke | Converis
  Authors Harald, Mari; Puolitaival, Emmi; Rantamäki, Niina; Ristiluoma, Katja & Karjalainen, Sirpa
  Year 01.01.2023 - 31.12.2024
 • Title Valtakunnallinen monimuotokoulutus varhaiskasvatuksen opettajaksi (VO, KK) | Converis
  Authors Harju-Luukkainen, Heidi & Harju-Luukkainen, Heidi
  Year 12.06.2020 - 31.12.2024
 • Title Kestävän kehityksen siirtymätutkimuksen lähestymistapojen soveltaminen sosiaaltyössä sosiaalisen inkluusion saavuttamiseksi | Converis
  Authors Matthies, Aila-Leena & Kettunen, Anu
  Year 01.10.2020 - 31.12.2024
 • Title Monimuotoiset varhaiskasvatuksen opettajan ammatilliset kelpoisuusopinnot yliopistojen yhteisopetuksella, 75+ koulutus | Converis
  Authors Maunula, Minna & Korkeaniemi, Essi
  Year 01.08.2022 - 31.12.2024
 • Title Strength of students as peacemakers | Converis
  Authors Aittola, Marko & Lähdesmäki, Sirkku
  Year 01.10.2022 - 30.09.2024
 • Title Älykkäiden ympäristömittausten osaamiskeskittymä | Converis
  Authors Hakala, Ismo; Myllymäki, Mikko; Hongell, Timo & Kivelä, Ilkka
  Year 01.04.2021 - 31.12.2023
 • Title Monimuotoiset varhaiskasvatuksen opettajan ammatilliset kelpoisuusopinnot yliopistojen yhteisopetuksella 75 + | Converis
  Authors Harju-Luukkainen, Heidi; Valli, Raine & Louhivuori, Tarja
  Year 01.01.2021 - 31.12.2023
 • Title Liiketoiminnan kehittämisen (KTM) maisteriohjelma 2020-2023 | Converis
  Authors Kivinen, Paula & Harald, Mari
  Year 01.08.2020 - 31.12.2023
 • Title Kielellinen ja kulttuurinen moninaisuus koulussa (KIKUMO) | Converis
  Authors Maunula, Minna; Louhivuori, Tarja & Skog, Anette
  Year 04.05.2022 - 31.12.2023
 • Title Matikkaa ymmärtäen – matematiikan oppimisen tuki ja arviointi | Converis
  Authors Maunula, Minna; Louhivuori, Tarja & Skog, Anette
  Year 04.05.2022 - 31.12.2023
 • Title Iloa pienten pedagogiikkaan | Converis
  Authors Maunula, Minna; Louhivuori, Tarja & Skog, Anette
  Year 04.05.2022 - 31.12.2023
 • Title Lastensuojelun asiantuntijuus maahanmuuttajalasten ja -perheiden sosiaalityössä | Converis
  Authors Turtiainen, Kati; Aittola, Marko & Matthies, Aila-Leena
  Year 01.07.2021 - 31.12.2023
 • Title MECCO - osaamista tukevat yhteistyön menetelmät | Converis
  Authors Kivinen, Paula & Harald, Mari
  Year 01.08.2020 - 31.10.2023
 • Title HANKO - Hankkeesta koulutukseen | Converis
  Authors Hakala, Ismo & Myllymäki, Mikko
  Year 01.11.2020 - 31.08.2023
 • Title WinIT - Women in IT | Converis
  Authors Hakala, Ismo; Myllymäki, Mikko & Laine, Sanna
  Year 01.08.2020 - 31.08.2023
 • Title RUOSTE - Rakennusalalle uutta osaamista ja teknologiaa | Converis
  Authors Hakala, Ismo; Myllymäki, Mikko; Kivelä, Ilkka & Hakala, Ismo
  Year 01.06.2021 - 31.08.2023
 • Title SCIP - Älykkään kaupungin innovaatioalusta ja infrastruktuuri tutkimuksesta ja innovoinnista tulevien uusien ratkaisujen nopeaan ja laajamittaiseen hyödyntämiseen | Converis
  Authors Hakala, Ismo; Tornikoski, Veli-Matti; Hakala, Ismo; Louhivuori, Tarja; Tornikoski, Veli-Matti & Alanko, Mika
  Year 01.09.2021 - 31.08.2023
 • Title MOOTTORI Monimuotoiset työ- ja oppimisympäristöt | Converis
  Authors Harju-Luukkainen, Heidi & Louhivuori, Tarja
  Year 01.10.2021 - 31.08.2023
 • Title Biovalley Finland | Converis
  Authors Kaipainen, Jouni; Rantamäki, Anu; Kaipainen, Jouni; Puolitaival, Emmi & Risikko, Tanja
  Year 01.06.2019 - 31.08.2023
 • Title Erilliset erityisopettajan opinnot (60 op) luokanopettajille | Converis
  Authors Maunula, Minna; Skog, Anette; Skog, Anette & Leivo, Marjaana
  Year 12.06.2020 - 30.06.2023
 • Title Rehtori hyvinvoinnin ja osallisuuden johtajana 10-15 op | Converis
  Authors Skog, Anette & Louhivuori, Tarja
  Year 03.11.2021 - 30.06.2023
 • Title DiVes - Digitalisaation ja IoT:n hyödyntäminen veden käyttöön ja tuotantoon liittyvissä ekosysteemeissä | Converis
  Authors Hakala, Ismo; Hongell, Timo; Kivelä, Ilkka & Tornikoski, Veli-Matti
  Year 01.06.2019 - 31.05.2023
 • Title Digitisation: Economic and Social Impacts in Rural Areas | Converis
  Authors Kaipainen, Jouni
  Year 01.06.2019 - 31.05.2023
 • Title ICT-alan rekrytointihaasteet - Esiselvitys | Converis
  Authors Hakala, Ismo & Myllymäki, Mikko
  Year 01.05.2022 - 30.04.2023
 • Title Osaamistarpeesta kilpailutekijäksi työmarkkinoilla: kuntakokeilujen, yritysten ja yliopistojen ohjauksessa kohtautetaan koulutusta, työtä ja tekijät | Converis
  Authors Kivinen, Paula; Harald, Mari; Rantamäki, Anu; Louhivuori, Tarja & Puolitaival, Emmi
  Year 15.06.2020 - 30.04.2023
 • Title TUTKA - Tutkimuksesta kasvupolulle | Converis
  Authors Hakala, Ismo & Myllymäki, Mikko
  Year 03.01.2022 - 31.03.2023
 • Title Taloudellinen toimintakyky ja sosiaalinen osallisuus | Converis
  Authors Matthies, Aila-Leena; Viitasalo, Katri; Matthies, Aila-Leena & Karjalainen, Sirpa
  Year 01.09.2020 - 28.02.2023
 • Title Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ja Soiten sosiaalityön yhteistyösopimus 2022 - 2026 | Converis
  Authors Aittola, Marko
  Year 01.05.2022 - 31.12.2022
 • Title Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa johtamien professorien tutkimus-, kehittämis- ja koulutuskokonaisuudet | Converis
  Authors Aittola, Marko; Asplund, Tina; Hakala, Ismo; Matthies, Aila-Leena & Risikko, Tanja
  Year 01.01.2017 - 31.12.2022
 • Title Smart Agrihubs Service Open Call "Grow2D" | Converis
  Authors Hakala, Ismo & Myllymäki, Mikko
  Year 01.02.2022 - 31.12.2022
 • Title Opettajan pedagogisen digiosaamisen vahvistaminen | Converis
  Authors Harju-Luukkainen, Heidi; Skog, Anette & Louhivuori, Tarja
  Year 05.05.2021 - 31.12.2022
 • Title Paikkariippumaton työ Keski-Pohjanmaalla (PARI) -esiselvitys | Converis
  Authors Kivinen, Paula; Harald, Mari; Kivinen, Paula & Puolitaival, Emmi
  Year 01.04.2022 - 31.12.2022
 • Title Aikuissosiaalityön menetelmien vaikuttavuus | Converis
  Authors Matthies, Aila-Leena; Kuorelahti, Marianne; Viitasalo, Katri & Turtiainen, Kati
  Year 01.01.2021 - 31.12.2022
 • Title Trygghet, samhörighet och respekt – förebyggande av mobbning och ensamhet | Converis
  Authors Skog, Anette & Louhivuori, Tarja
  Year 05.05.2021 - 31.12.2022
 • Title Tunnetaidot ja hyvinvointi käsi kädessä! | Converis
  Authors Skog, Anette; Skog, Anette & Louhivuori, Tarja
  Year 05.05.2021 - 31.12.2022
 • Title Arviointi haltuun! - Arviointiosaamisen kehittäminen varhaiskasvatuksessa | Converis
  Authors Skog, Anette; Skog, Anette & Louhivuori, Tarja
  Year 05.05.2021 - 31.12.2022
 • Title VOIMAX - maatalousyrittäjät | Converis
  Authors Björkgren, Magnus
  Year 01.03.2020 - 30.09.2022
 • Title Ekokampus esiselvityshanke | Converis
  Authors Kivinen, Paula; Aittola, Marko; Rantamäki, Anu & Louhivuori, Tarja
  Year 01.10.2021 - 30.09.2022
 • Title Itlan ja Alueellisen oppimisverkoston TCM-pilotin interventiotutkimus | Converis
  Authors Maunula, Minna & Harju-Luukkainen, Heidi
  Year 01.10.2021 - 30.09.2022
 • Title TEHO - Teknologian kautta tietoa kotona hoidettavan tueksi | Converis
  Authors Hakala, Ismo; Klemets, Joakim & Määttälä, Jukka
  Year 01.08.2018 - 31.07.2022
 • Title KASE MAURO: Maaseudun uusi rooli | Converis
  Authors Kivinen, Paula; Kivinen, Paula & Aittola, Marko
  Year 01.06.2020 - 30.06.2022
 • Title Supporting Practices for Inclusive Schooling & Education for the Youth | Converis
  Authors Turtiainen, Kati
  Year 01.01.2019 - 30.06.2022
 • Title ÄLYKÄS SENSORI- JA TUOTANTOAUTOMAATIOTEKNOLOGIA ESISELVITYSHANKE KIP-ALUEELLA | Converis
  Authors Hakala, Ismo & Myllymäki, Mikko
  Year 01.08.2021 - 28.02.2022
 • Title Kokkolan Kirkonmäen pappilan historian tallennus | Converis
  Authors Hyttinen, Pertti & Louhivuori, Tarja
  Year 18.05.2020 - 31.12.2021
 • Title Maaseudun sosiaalisten innovaatioiden kokonaiskuva | Converis
  Authors Matthies, Aila-Leena & Rantamäki, Niina
  Year 01.09.2019 - 31.12.2021
 • Title Arviointi haltuun! - opettajan arviointiosaamisen vahvistaminen | Converis
  Authors Skog, Anette & Kniivilä-Kupila, Terhi
  Year 06.05.2020 - 31.12.2021
 • Title WaterPro - Kiertotalouden uudet prosessit veden ja jäteveden käsittelyssä | Converis
  Authors Tynjälä, Pekka & Lempiäinen, Henna
  Year 01.05.2018 - 31.12.2021
 • Title Varhaiskasvatuksen valtakunnallinen monimuotokoulutus | Converis
  Authors Valli, Raine
  Year 31.12.2019 - 31.12.2021
 • Title Kehitysvammaiset osallisina Green Care-palveluiden kehittämisessä osaksi päivä- ja työtoimintaa | Converis
  Authors Matthies, Aila-Leena & Rantamäki, Niina
  Year 01.08.2018 - 31.08.2021
 • Title Tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen draaman keinoin | Converis
  Authors Skog, Anette; Louhivuori, Tarja & Kniivilä-Kupila, Terhi
  Year 13.04.2019 - 30.06.2021
 • Title Laajan alueen ympäristön monitorointiverkko | Converis
  Authors Hakala, Ismo; Hakala, Ismo; Kivelä, Ilkka & Hongell, Timo
  Year 01.06.2018 - 31.05.2021
 • Title En trygg lärmiljö - säkerhetsfrågor i utveckling inom bildningsväsendet | Converis
  Authors Skog, Anette; Kniivilä-Kupila, Terhi & Louhivuori, Tarja
  Year 01.05.2019 - 31.05.2021
 • Title Green Bioraff Solutions GBS | Converis
  Authors Asplund, Tina
  Year 01.05.2018 - 30.04.2021
 • Title HAVINA - Yhteisöllisyyttä ja analytiikkaa tukeva hajautettu virtuaalinen oppimisympäristö | Converis
  Authors Hakala, Ismo & Myllymäki, Mikko
  Year 01.11.2017 - 31.03.2021
 • Title Englanninkielisen opetuksen valmistelu | Converis
  Authors Matthies, Aila-Leena
  Year 01.09.2019 - 28.02.2021
 • Title DUDE - Do yoUr own DiligencE | Converis
  Authors Hakala, Ismo & Määttälä, Jukka
  Year 01.04.2018 - 31.12.2020
 • Title Science Meet Business Kokkola -seminaari | Converis
  Authors Harald, Mari & Kivinen, Paula
  Year 01.12.2019 - 31.12.2020
 • Title Koronaviruspandemian vaikutukset Keski-Pohjanmaalle | Converis
  Authors Kaipainen, Jouni; Rosenqvist, Olli & Rosenqvist, Olli
  Year 01.06.2020 - 31.12.2020
 • Title Liiketoiminnan kehittämisen (KTM) maisteriohjelma | Converis
  Authors Kivinen, Paula & Harald, Mari
  Year 01.01.2017 - 31.12.2020
 • Title #Pedigisti; pedagoginen digiosaaja, joka open TVT-pedagogiikkaa | Converis
  Authors Kniivilä-Kupila, Terhi
  Year 13.04.2019 - 31.12.2020
 • Title Genius Loci matkailukirjanen kulttuuriperintöreiteistä | Converis
  Authors Matthies, Aila-Leena & Hyttinen, Pertti
  Year 01.03.2020 - 31.12.2020
 • Title The Early Bird gets the Word - iloisesti kieliä varhentaen | Converis
  Authors Skog, Anette; Kniivilä-Kupila, Terhi & Louhivuori, Tarja
  Year 02.04.2019 - 31.12.2020
 • Title AgriBisnes III – utveckla ditt affärskunnande | Converis
  Authors Kivinen, Paula
  Year 01.11.2017 - 31.10.2020
 • Title Villit planeetat-tiedekerho | Converis
  Authors Kivinen, Paula & Louhivuori, Tarja
  Year 29.04.2019 - 31.05.2020
 • Title Matkailusektori ja alueellisen yhteisoppimisen kokeilut Keski-Pohjanmaalla | Converis
  Authors Rosenqvist, Olli; Harald, Mari; Kivinen, Paula; Louhivuori, Tarja & Aittola, Marko
  Year 01.01.2020 - 31.05.2020
 • Title Toiminnallista matematiikkaa alakouluun 15 op - verkostohanke | Converis
  Authors Kniivilä-Kupila, Terhi
  Year 22.01.2018 - 29.02.2020
 • Title Loistavasti johdettu, kasvatusalan johtaja! - verkostohanke 15 op | Converis
  Authors Kniivilä-Kupila, Terhi
  Year 22.01.2018 - 29.02.2020
 • Title Anders Chydeniuksen elämäntyötä ja aikakautta valottavan lähdeaineiston sähköinen julkaiseminen | Converis
  Authors Hyttinen, Pertti
  Year 01.01.2019 - 31.12.2019
 • Title Taidelähtöiset menetelmät laaja-alaisen osaamisen mahdollistajana | Converis
  Authors Kniivilä-Kupila, Terhi & Skog, Anette
  Year 01.05.2018 - 31.12.2019
 • Title Säätiöiden apurahat/Luonnontieteet | Converis
  Authors Risikko, Tanja
  Year 01.01.2012 - 31.12.2019
 • Title KUMOKI – Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus opetusryhmässäni | Converis
  Authors Skog, Anette & Kniivilä-Kupila, Terhi
  Year 28.04.2018 - 31.12.2019
 • Title Sosiaalityön ja toimeentulojärjestelmien kontribuutio yhteiskuntien ekososiaaliseen muutokseen | Converis
  Authors Matthies, Aila-Leena
  Year 01.09.2015 - 31.08.2019
 • Title PRO SOS -uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa | Converis
  Authors Matthies, Aila-Leena
  Year 01.01.2017 - 31.07.2019
 • Title Paikallista kulttuuriperintöä hyödyntävien matkailukonseptien kehittäminen Genius loci -sivuston tuella | Converis
  Authors Ilmonen, Kari & Matthies, Aila-Leena
  Year 01.08.2016 - 30.06.2019
 • Title Biolaakso II - Kemian ja biotalouden osaamiskeskittymä | Converis
  Authors Ylä-Kero, Tiina
  Year 01.03.2015 - 30.06.2019
 • Title Social Empowerment in Rural Areas (SEMPRE) | Converis
  Authors Turtiainen, Kati
  Year 01.05.2016 - 31.05.2019
 • Title NOPEA - Alueen tarpeet ja uudet mahdollisuudet akateemiselle täydennys- ja tilauskoulutukselle | Converis
  Authors Jokela, Anne; Harald, Mari; Louhivuori, Tarja & Kivinen, Paula
  Year 01.09.2018 - 30.04.2019
 • Title TELAKKA | Converis
  Authors Kivinen, Paula & Harald, Mari
  Year 02.01.2017 - 30.04.2019
 • Title KokkoGrow | Converis
  Authors Kivinen, Paula & Louhivuori, Tarja
  Year 01.02.2018 - 30.04.2019
 • Title KASE Kasvuohjelma Suurhankkeisiin ja elinkeinoelämän kasvuun varautuminen Kaustisen seudulla ja osaavan työvoiman hankinnan kokeilu | Converis
  Authors Rosenqvist, Olli; Rosenqvist, Olli & Louhivuori, Tarja
  Year 01.11.2018 - 30.04.2019
 • Title LIOT - Alueellinen IOT Living Lab -ympäristö | Converis
  Authors Hakala, Ismo & Tornikoski, Veli-Matti
  Year 01.10.2015 - 31.03.2019
 • Title SAOSTUS - Kemiallinen saostus uusien metallikemikaalien valmistuksessa, liuospuhdistuksessa ja veden käsittelyssä (kehittämisosio) | Converis
  Authors Tynjälä, Pekka
  Year 01.05.2016 - 28.02.2019
 • Title Vaikuttavuutta Leader-toimintaan - Leaderin lisäarvo ja sen mittaaminen | Converis
  Authors Kaipainen, Jouni & Kivinen, Paula
  Year 01.11.2015 - 31.12.2018
 • Title Pohjanmaan lasten ja perheiden palvelujen kehittäminen | Converis
  Authors Matthies, Aila-Leena; Alho, Sirkka; Viitasalo, Katri & Svenlin, Anu-Riina
  Year 01.08.2017 - 31.12.2018
 • Title KYC yhteistyösopimus | Converis
  Authors Risikko, Tanja
  Year 01.01.2012 - 31.12.2018
 • Title The Early Bird gets the Word - Iloa ja innostusta kieltenopiskeluun! | Converis
  Authors Skog, Anette; Kniivilä-Kupila, Terhi; Piispanen, Maarika & Meriläinen, Merja
  Year 31.05.2017 - 31.12.2018
 • Title LIAK - Uudet litiumioniakkukemikaalit ja valmistusprosessit osana litiumarvoketjua | Converis
  Authors Välikangas, Juho
  Year 01.05.2015 - 31.12.2018
 • Title Itä- ja Pohjois-Suomen elinkeinot murroksessa (ELMO) -pilotin toteuttamisen AIKO-hanke | Converis
  Authors Ylä-Kero, Tiina; Kaipainen, Jouni & Aittola, Marko
  Year 10.08.2018 - 31.12.2018
 • Title SINNE - Smart Information Network for Enviromental Monitoring | Converis
  Authors Hakala, Ismo & Hongell, Timo
  Year 01.12.2015 - 15.12.2018
 • Title Keskipohjalaisen strategiaosaamisen vahvistaminen (KESTO) | Converis
  Authors Kivinen, Paula & Harald, Mari
  Year 01.05.2015 - 31.10.2018
 • Title Aluetalouden tilastoseurannan kehittäminen | Converis
  Authors Kivinen, Paula & Rosenqvist, Olli
  Year 01.08.2015 - 31.10.2018
 • Title Palvelulupauksen toteutuminen sote-rakenteissa - maaseutunäkökulma. | Converis
  Authors Rantamäki, Niina
  Year 01.09.2017 - 31.08.2018
 • Title AgriBisnes II - Tutkiva kehittäminen kilpailukyvyn edellytyksenä | Converis
  Authors Kivinen, Paula & Rantamäki, Anu
  Year 01.01.2016 - 30.06.2018
 • Title Bioraff Botnia | Converis
  Authors Asplund, Tina
  Year 01.05.2015 - 30.04.2018
 • Title AktiVoi | Converis
  Authors Björkgren, Magnus
  Year 01.01.2015 - 31.12.2017
 • Title SmartHome4E | Converis
  Authors Hakala, Ismo & Kivelä, Ilkka
  Year 01.01.2015 - 31.12.2017
 • Title SmartCampus | Converis
  Authors Hakala, Ismo & Myllymäki, Mikko
  Year 01.01.2015 - 31.12.2017
 • Title Älykäs automaatio ja teollinen internet | Converis
  Authors Hakala, Ismo & Tornikoski, Veli-Matti
  Year 01.01.2015 - 31.12.2017
 • Title Teollisuuden metallipitoisten sivutuotteiden ja jätteiden hyödyntäminen METALREC | Converis
  Authors Kauppinen, Toni
  Year 01.05.2015 - 31.12.2017
 • Title Biojalostuksen arvoketjut | Converis
  Authors Lempiäinen, Henna
  Year 01.08.2015 - 31.12.2017
 • Title Kemian maisterikoulutus | Converis
  Authors Tuuttila, Tero
  Year 01.11.2014 - 31.12.2017
 • Title Päivitetään Porukalla! Osaavista opettajista Group Trainereiksi | Converis
  Authors Valli, Raine
  Year 01.05.2016 - 31.12.2017
 • Title Minustako rehtori | Converis
  Authors Valli, Raine
  Year 01.05.2016 - 31.12.2017
 • Title Valmentava ja osallistava johtaminen -verkostohanke | Converis
  Authors Valli, Raine & Skog, Anette
  Year 01.05.2016 - 31.12.2017
 • Title Osaamista kulttuuritietoiseen kohtaamiseen (Specima) | Converis
  Authors Valli, Raine & Skog, Anette
  Year 01.05.2016 - 31.12.2017
 • Title KOHO - Kohti oppimista, kotoutumista ja kasvua | Converis
  Authors Valli, Raine & Skog, Anette
  Year 01.05.2016 - 31.12.2017
 • Title Areena Business-Academia - yhteisen liiketaloudellisen oppimisen areena | Converis
  Authors Kivinen, Paula
  Year 01.01.2016 - 30.06.2017
 • Title Kielen kiemurat ja mielen muhkurat 2015-2016 | Converis
  Authors Valli, Raine
  Year 01.05.2015 - 30.06.2017
 • Title Myynnin foorumi/Kotimaan ja kansainvälisen kaupan myynti- ja markkinointiosaamisen asiantuntijapalveluiden tuottajaverkosto | Converis
  Authors Kivinen, Paula & Kaipainen, Jouni
  Year 01.05.2015 - 30.04.2017
 • Title KP Osaamisrakenteet, -verkostot ja innovaatioympäristö | Converis
  Authors Kaipainen, Jouni
  Year 09.03.2016 - 31.12.2016