Ympäristöturvallisuutta edistetään uusilla mittausmenetelmillä

Erilaiset ympäristömittaukset esimerkiksi pohja- ja pintavesien korkeusmittaukset ja niihin liittyvät pitkän aikavälin seurannat ovat Suomessa vain osittain automatisoituja. Useissa kohteissa hyödynnetään edelleen mekaanisia, jo vanhentuneen tekniikan mittalaitteita sekä myös kenttähenkilöstön tekemiä suoria havaintoja.

LORE-hanke tehostaa ympäristön tilan valvontaa hyödyntämällä uusimpia langattomia teknologioita. Hankkeessa luodaan kustannus- ja energiatehokas toimintamalli laajan alueen ympäristön monitorointiin hyödyntämällä pitkän kantaman langattomia teknologioita. Helposti asennettavan, langattoman ja laajalle ulottuvan monitorointiverkon tuottama tieto tukee vähähiilisten ja kustannustehokkaiden toimintatapojen kehittymistä. Manuaalisten mittausten vähentyessä myös virhemarginaali pienenee ja siten turvallisuus lisääntyy.

Hanke on suunnattu ympäristöalan asiantuntijoille ja erityisesti vesistörakenteista (padot, altaat, tekojärvet) vastaaville. Toimintamallia pilotoidaan ensivaiheessa ympäristöviranomaisten seurannan tarpeisiin. Myöhemmin toimintamallia hyödynnetään mm. kaivos-, ja teollisuustoiminnan ympäristön monitorointiratkaisuissa.

Lisätietoja Ilkka Kivelä