Yliopistokeskus siirtyy etäopetukseen 23.1.2022 saakka, välttämätön lähiopetus järjestetään

Valtioneuvosto on 22.12.2021 antanut korkeakouluille vahvan suosituksen etäopetukseen siirtymistä 16. tammikuuta saakka. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius noudattaa Jyväskylän yliopiston koronavirusepidemiaa koskevia linjauksia.

Suositus ei koske välttämätöntä lähiopetusta. Valtiojohdon ohjauksen mukaisesti Jyväskylän yliopisto siirtyy etäopetukseen 23.1.2022 saakka, pois lukien välttämätön lähiopetus. Ajankohdassa on laajan johtoryhmän keskustelun mukaisesti huomioitu mahdollisuus tehdä tarkentava tilannearvio joulun jälkeen ja tarve antaa ennakoiva ohjaus lukukauden alkuun moninkertaisen suunnittelun vähentämiseksi.

Välttämättömäksi lähiopetukseksi määritellään opetus, jossa osaamistavoitteet eivät ole saavutettavissa etäopetuksessa. Lisäedellytyksenä lähiopetuksen järjestämiselle on, että se voidaan toteuttaa terveysturvallisesti. Mikäli etäopetus tai terveysturvallinen lähitoteutus ei ole mahdollista, on kyseinen opetus aikataulutettava uudelleen. Tiedekunnat ja erillislaitokset linjaavat tarvittaessa tarkemmin omaa toimintaansa koskevat välttämättömyyden kriteerit hyödyntäen jo aiemmin pandemia-aikana saatua kokemusta etäopetuksen toteuttamisesta.

Muilta osin noudatetaan edelleen rehtorin 3.12.2021 päätöstä ja sen pohjalta laadittuja tarkentavia ohjeita.
Seuraamme pandemiatilanteen kehittymistä ja tarpeen mukaan tarkistamme linjauksia ennen lukukauden alkamista.

Lisätietoja:
corona.information@jyu.fi