Yliopistokeskus mukana Jyväskylän yliopiston jatkuvan oppimisen kehitystyössä

Työelämän muuttuessa kiihtyvällä vauhdilla tutkintokoulutusta täydentävästä elinikäisestä osaamisen kehittämisestä on tulossa yhä tärkeämpää. Tulevaisuudessa työ, kaikenlainen kouluttautuminen ja osaamisen kehittäminen limittyvät ja vuorottelevat entistä tiiviimmin työelämän osaamisvaatimusten kasvaessa. Vuodesta 2021 alkaen yliopistojen rahoitusmalli on uudistunut ja siinä oleva jatkuvan oppimisen rahoitusosuus on kasvanut, tämän myötä yliopistoista on tulossa entistä vahvemmin elinikäinen osaamisen kehittämisen kumppani, minne tutkintokoulutusta eri elämänvaiheessa tullaan täydentämään ja osaamista päivittämään.

Jyväskylän yliopistossa on parhaillaan meneillään sisäinen kehittämisprojekti, jossa kehitetään yliopiston jatkuvan oppimisen toimintamallia eri osa-alueilla ja vahvistetaan Jyväskylän yliopiston roolia vahvana jatkuvan oppimisen kansallisena ja kansainvälisenä toimijana. Projektissa kehitetään uuden opetussuunnitelman mukaista jatkuvan oppimisen koulutustarjontaa: jatkuvan oppimisen temaattisia moduuleja ja MOOC-opintojaksoja, jotka vahvasti digitaalisuutta hyödyntäessään mahdollistavat joustavan opiskelun eri elämäntilanteissa.

Jatkuvan oppimisen koordinaattoreina yliopistokeskuksessa toimivat Mari Harald ja Mikko Myllymäki.

Lisätietoa:
JYU:n jatkuvan oppimisen tarjonta
JYU:n jatkuvan oppimisen kehittämisprojekti