Tutkinto-opiskelijoiden hakuaika avoimen yliopiston maksuttomiin opintoihin on käynnissä

Tutustu avoimen yliopiston JYU-tutkinto-opiskelijoille tarjoamaan opintotarjontaan.

Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoilla on sekä maksullinen että maksuton vaihtoehto opiskeluun avoimessa yliopistossa.

Kaikkia opintotarjonnassa olevia opintoja voi opiskella maksamalla opintojen yleisen opintomaksun.

Lisäksi läsnä olevaksi ilmoittautuneet perustutkinto-opiskelijat voivat hakea maksutonta opinto-oikeutta tiettyihin opintoihin. Hakumahdollisuus tarjotaan sekä syys- että kevätlukukauden aikana.

Tarkista maksuttomien opintojen sivuilta myös opintoihin valittavien opiskelijoiden määrä, opintojen hakuaika ja opinto-oikeuden voimassaoloaika. Kiintiöttömiin opintoihin voivat ilmoittautua kaikki Jyväskylän yliopiston läsnä olevaksi ilmoittautuneet perustutkinto-opiskelijat.

Kiintiöllä rajattuihin opintoihin haetaan kunkin oppiaineen hakuohjeiden mukaisesti. Opiskelija voi saada maksuttoman opinto-oikeuden vain yhteen avoimen yliopiston järjestämään kiintiöllä rajattuun opintokokonaisuuteen opiskeluaikanaan. Poikkeuksena tästä on hakeminen perusopintojen suorittamisen jälkeen saman oppiaineen aineopintoihin. Opiskelijavalinnoista tiedotetaan hakijoille kuukauden kuluessa hakuajan päättymisestä.

Opintoihin sitoutuminen

Toivomme opintoihin hakevilta ja valituilta tutkinto-opiskelijoilta sitoutumista avoimen yliopiston opintoihin. Ilmoittautumisen opintoihin voi perua ennen kuin opinto-oikeusaika astuu voimaan. Opinnot tulee suorittaa opinto-oikeusajan voimassaoloaikana, eikä opinto-oikeusaikaa voi siirtää.

Lisätietoja

Opiskelun palvelupiste (help.jyu.fi, p. 040 576 7760)