Paljonko vettä oikein kuluukaan?

Yleensä vesimittarit pyörivät kiinteistöissä, mutta kuinka hyvin ihmisillä ja yrityksillä onkaan tiedossa varsinainen vedenkulutus? Monesti vedenkulutuksen seuranta on suoritettava ihmisen toimesta suoraan vesimittarista lukemalla. 

Kun Suomessa on paljon saneerausikään tulleita laitoksia ja vesiverkostoja, joiden investoinneissa ollaan siirtymässä saneerauksen aikakauteen, olisi nyt hyvä aika siirtyä modernimpaan seurantaan. Saneerauksen ja kehityksen suunnittelussa on tärkeää ottaa huomioon uudet teknologiat, kuten esimerkiksi sensorit, uudet tietoverkot, uudet tietojen varastointi- ja analysointiteknologiat.

Digitalisaation ja IoT:n kehitys tuo mukanaan murroksen myös vedenhuollon ja veden käyttöön liittyviin ekosysteemeihin mahdollistaen näissä toiminnan virtaviivaistamisen sekä tehostamisen ja uudenlaiset ratkaisumallit. Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen DiVes - Digitalisaation ja IoT:n hyödyntäminen veden käyttöön ja tuotantoon liittyvissä ekosysteemeissä -hankkeessa pureudutaan juuri näihin asioihin. 

Hanke tuottaa tietämystä tämän hetken nykytilasta teknologian hyödyntämisen osalta veden tuotannon ekosysteemeissä. Hanke tuottaa myös ymmärrystä ja tietoa teknologian mahdollisuuksista ja tulevaisuuden kehitystarpeista näissä ympäristöissä. Hankkeessa toteutetuilla piloteilla ja niissä kehitetyillä alustoilla ja uudenlaisilla ratkaisuilla pystytään tehostamaan vesihuoltoa digitaalisesti niin kotimaassa kuin globaalistikin.

Hankkeessa saadaan aikaiseksi veteen, langattomiin teknologioihin ja IoT:hen liittyvä tutkimus-, koulutus- ja kehittämisympäristö. Näiden lisäksi saadaan uutta pilotointien ja kokeilujen tuottamaa tietoa ja osaamista toimijoille sekä niiden mahdollistamaa liiketoimintaa ja toimintaedellytysten parantamista yritysten hyödynnettäväksi.   

Vesihuoltoon, vedenkäsittelyyn ja -käyttöön sekä puhtaan veden tuottamiseen ja jakeluun liittyvät organisaatiot ovat hankkeen kohteina. Yritykset, joilla on IoT- tai Cleantech-tuotteita, -palveluja tai -teknologioita veden käyttöön ja tuotantoon liittyvien ekosysteemien tarpeisiin, ovat myös hankkeen kohderyhmänä.

Lisätietoa

Veli-Matti Tornikoski

Dives-hankkeen nettisivut.