Opiskelija! Muista maksaa korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu viimeistään 31.1.

Kaikkien kandidaatin- tai maisterintutkintoa suorittavien on maksettava terveydenhoitomaksu eli ns. YTHS-maksu Kelalle sekä kevät- että syyslukukaudelta.

Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksun määrä on kevätlukukaudelta 35,80 euroa. Kevätlukukauden eräpäivä on 31.1.2022, jos olet siihen mennessä ilmoittautunut läsnä olevaksi. Voit maksaa terveydenhoitomaksun Kelan asiointipalvelussa.

Opiskelijalle ei lähetetä laskua, vaan maksu täytyy maksaa oma-aloitteisesti. Jos et maksa terveydenhoitomaksua eräpäivään mennessä, Kela muistuttaa maksun maksamisesta. Huomaathan, että viivästyneistä maksuista Kela perii 5 euron kiinteän viivästymismaksun.

Vuonna 2022 terveydenhoitomaksu on 35,80 euroa lukukaudessa

Korkeakouluopiskelijoiden terveydenhoitomaksu maksetaan Kelalle lukukausittain, eli kaksi kertaa vuodessa. Syyslukukauden osalta maksu tulee maksaa 30.9.2022 mennessä. Voit myös halutessasi maksaa samalla kerralla sekä kevät- että syyslukukauden 2022 maksun. Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksun määrä tarkistetaan vuosittain. Maksu on 35,80 euroa per lukukausi vuonna 2022.

Jos olet ulkomailta Suomeen tullut vaihto-opiskelija etkä suorita tutkintoa suomalaiseen korkeakouluun, sinun ei tarvitse maksaa maksua. Jos olet epävarma maksuvelvollisuudestasi, käy lukemassa Kelan sivuilta, kenen pitää maksaa korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu.

Lisätietoja: