Luokanopettajaopiskelijoiden leirikoulua vietettiin aurinkoisessa Kokkolassa

Tampereen ja Jyväskylän yliopistojen sekä Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen luokanopettaja- ja aineenopettajaopiskelijat kokoontuivat Kokkolassa yhteisessä kahden päivän leirikoulussa 11.-12.3. Mukana oli myös paikallisen koulun opettajia ja oppilaita.

Leirikoulu tarjosi mahdollisuuden opiskelijoiden verkostoitumiseen ja oppiainerajat ylittävän opetuksen tutkimiseen ja toteuttamiseen. Leirikoulua ennen opiskelijat suunnittelivat omien opintokokonaisuuksien tavoitteiden mukaisia ilmiölähtöisiä oppimiskokonaisuuksia, joita toteutettiin leirikoulussa.Leirikoulun yhteisenä teemana oli "talvinen meri". 

Kahden päivän ohjelma huipentui tutkivaan toimintaan aidossa talvisessa ympäristössä. Opiskelijat saivat kokea ilmiöoppimisen suunnittelua, ohjaamista sekä osallisuutta oppijana. Leirikoulukokemuksista ja opiskelijoiden käsityksistä ilmiöoppimisesta tuotetaan käsikirja, josta voidaan löytää uusia toimivia ideoita monialaisten opintojen toteuttamiseen.

kuva2.jpg

Leirikoulu oli osa Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen sekä Tampereen ja Jyväskylän yliopistojen opettajankoulutusten ULA (Uutta luova asiantuntijuus) -hanketta, jossa kehitellään monialaisten opintojen vaihtoehtoisia toteutustapoja aineenopettajiksi opiskeleville painottaen pedagogista osaamista ja luokanopettajan asiantuntijuuden kehittämistä.