Jervois Finland Oy:lta 10 000 euron lahjoitus Keski-Pohjanmaan tiede- ja korkeakoulusäätiölle

Jervois Finland Oy on tehnyt 10 000 euron arvoisen lahjoituksen Keski-Pohjanmaan tiede- ja korkeakoulusäätiölle. Lahjoitus maksetaan säätiölle vuoden 2022 aikana. Lahjoituksen taustalla on Jervois Finland Oy:n ja Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen jakama yhteinen tavoite vahvistaa alueen osaamista, tukea yritystoimintaa sekä vahvistaa maakunnan kilpailukykyä.

Keski-Pohjanmaan tiede- ja korkeakoulusäätiön tarkoituksena on edistää ja tukea tutkimustoimintaa ja korkeakouluopetusta Keski-Pohjanmaalla. Säätiön tavoitteena on lahjoitusten avulla kasvattaa pääomaansa niin, että pääoman tuottoja voidaan käyttää pitkäjänteisesti yliopistokeskuksen toiminnan kehittämiseen. Professuureihin panostettu siemenrahoituksen hyöty on kasvanut merkittäviin tuloksiin tutkimusryhmien rakentumisen myötä. Säätiöllä on ollut keskeinen rooli mm. tietotekniikan, kemian ja kauppatieteiden koulutus- ja tutkimustoiminnan käynnistämisessä Kokkolan yliopistokeskuksessa.

Jervois Finland on maailman johtava kobolttituotteiden valmistaja, jonka toimintaa ohjaa vastuullisuus. Yhtiö on toiminut Kokkolassa jo yli 50 vuoden ajan ja valmistaa vientimarkkinoille laadukkaita kobolttikemikaaleja ja hienopulvereita, joita käytetään mm. kovametalleissa, katalyyteissä sekä ladattavissa akuissa.

Säätiön asiamies Mikko Viitasalo toteaa, että Jervois Finland Oy:n lahjoitus osoittaa vahvaa yhteiskuntavastuuta ja sitoutumista yliopistokeskuksen kehittämiseen. Viitasalo kannustaa muitakin maakunnan yrityksiä yhteisiin talkoihin maakunnan kilpailukyvyn vahvistamiseksi.

Lisätietoja:

Sami Kallioinen
Toimitusjohtaja
Jervois Finland Oy
06 8280 111, skallioi@fmi.com

Thomas Slotte
Toiminnan kehitys- ja hallintojohtaja
Jervois Finland Oy
06 8280 111, tslotte@fmi.com

Asiamies Mikko Viitasalo
Keski-Pohjanmaan tiede- ja korkeakoulusäätiö
040 543 1647, mikko.viitasalo@kase.fi