Jätteestä raaka-aineeksi, kiertotalouden tutkimuksesta roskalle uusi elämä

Yliopistokeskuksen soveltavan kemian tutkimusryhmä on mukana merkittävissä kansallisissa ja kansainvälisissä kiertotalouden tutkimushankkeissa. Tutkimuksessa on aina mukana yrityksiä, jolloin tulokset siirtyvät käytäntöön nopealla aikajänteellä.

Business Finlandin rahoittamassa ADCHEM-hankkeessa tutkittiin sinkinvalmistuksen jätteen, anodiliejun, puhdistamista ja jatkohyödyntämistä yhteistyössä Boliden Kokkola Oy:n kanssa. Anodilieju sisältää suuria pitoisuuksia mangaanioksidia, mutta liejua ei vielä nykyään hyödynnetä. Tutkimustulokset osoittavat, että anodiliejun sisältämä mangaani olisi hyödynnettävissä ja sille löydetään useita potentiaalisia käyttökohteita. Mangaania käytetään mm. lisäaineena teräksen valmistuksessa, katodimateriaalina litiumioniakuissa sekä lannoitehivenaineena. 

Lisäksi ADCHEM-projektissa on selvitetty metallurgisessa teollisuudessa muodostuvien sinkkipohjaisten liuosten lämpötilakäyttäytymistä eri olosuhteissa. Tutkimuksen tuloksia ollaan parhaillaan julkaisemassa, ja aihepiiristä on valmistumassa väitöstutkimus tämän vuoden aikana.

Tutkimus epäorgaanisten teollisten sivutuotteiden hyödyntämiseksi jatkuu alueen yritysten kanssa eri hankkeissa. Loppuvuodesta 2018 käynnistyi SYMMET-hanke, jota rahoittaa Business Finland ja yritykset. Hankkeessa etsitään keinoja vähentää jätemetalleja ja metallien valmistuksessa syntyviä jäännöksiä. Tavoitteena on myös selvittää, miten näitä jätemetalliraaka-aineita voidaan parhaiten hyödyntää uusien metallien valmistuksessa. Käynnissä on myös kansainvälinen tutkimushanke, jossa epäorgaanisia teollisia sivutuotteita hyödynnetään ravinteiden sidonnassa.