Ekososiaalisilla innovaatioilla maailmaa pelastamaan

Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat haastavat myös sosiaalityötä uudistumaan ja olemaan mukana kestävien ratkaisujen etsimisessä.

Ekososiaalisilla innovaatioilla tarkoitetaan esimerkiksi luomuruokaosuuskuntia tai pyöräpajoja. Omalta alueeltamme hyvä esimerkki on Kokkotyösäätiön toiminta. Viidessä eri Euroopan maassa tutkimamme ekososiaaliset innovaatiot ovat sellaisia voittoa tavoittelemattoman talouden toimijoita ja toimintatapoja, jotka pyrkivät yhdistämään sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden tavoitteita. Ekososiaalisilla innovaatioilla on merkittävä rooli yhteiskuntien kestävässä siirtymässä, koska ne onnistuvat sekä vähentämään ympäristöhaittoja että tarjoamaan uusia mielekkään toiminnan mahdollisuuksia työelämän epävarmuuksia kohtaaville ihmisille.  

Ekososiaaliset innovaatiot ovat yhteydessä sosiaalityöhön ja ne käyttävät erilaisia työvoimapoliittisia keinoja kuten työkokeilua, työharjoittelua ja palkkatukea toiminnan tueksi. Euroopassa tarvitaan kuitenkin uudenlaista ekososiaalista politiikkaa, joka mahdollistaa kestävämpiä työn ja toimeentulon muotoja.

Sosiaalityöllä on merkittävä tehtävä ekososiaalisessa muutoksessa kohti kestävää yhteiskuntaa. Haastatellut sosiaalityöntekijät kokivat, että sosiaalityöntekijöiden tulisi jalkautua ulos toimistoista ja olla mukana ruohonjuuritason muutoksessa. Sosiaalityön käytännöillä ja tutkimuksella on siten jatkossakin keskeinen rooli ekososiaalisten toimintatapojen kehittämisessä.

ECOSOS – Sosiaalityön ja toimeentulojärjestelmien merkitys ekososiaalisessa muutoksessa

Suomen Akatemia myönsi vuonna 2015 neljävuotisen rahoituksen ECOSOS-tutkimushankkeelle, jonka vastuullisena johtajana toimii sosiaalityön professori Aila-Leena Matthies Kokkolan yliopistokeskuksesta. Lisäksi hankkeessa on toiminut sosiaalityön professori Kati Närhi pääkampuksen sosiaalityön yksiköstä ja me allekirjoittaneet yliopistokeskuksen tutkijatohtoreina. Tutkimushanke on vahvistanut yliopistokeskuksen asemaa ekososiaalisen sosiaalityön keskeisenä tutkimusyksikkönä Suomessa ja kansainvälisesti.

Tuuli Hirvilammi

Ingo Stamm