Biovalley vauhdittaa Keski-Pohjanmaan kansainvälistymistä

Keski-Pohjanmaa tunnetaan Biolaaksosta: Kemian, mineraalitalouden ja maaseutuelinkeinojen yhdistelmä älykkään erikoistumisen profiilina on uniikki ja erottaa alueen muista Suomen ja Euroopan alueista. Kesällä startannut Biovalley Finland on tuki- ja promootiohanke, jonka päämääränä on Biolaakson kansainvälistäminen.

Biolaaksossa on mukana 23 organisaatiota, joiden yhteinen tavoite ja laajat verkostot luovat hyvät edellytykset erilaisille kehittämisalustoille ja yhteistyölle. Biolaakso yhdistää teolliset sovellukset, monipuolisen alkutuotannon ja korkealaatuisen asiantuntemuksen. Meillä on Pohjois-Euroopan suurin epäorgaanisen kemianteollisuuden keskittymä ja olemme edelläkävijöitä kiertotaloudessa. Biolaaksossa koulutus ja tutkimus tukevat monipuolista yritystoimintaa ja akkukemikaaliosaaminen on kansainvälisesti korkeatasoista.

Biovalley Finland –hankkeen päämääränä on, että Biolaaksosta muodostuu kansainvälisesti houkutteleva kiertotalouden ekosysteemi, jossa syntyy uusia yrityksiä, työpaikkoja ja investointeja. Tuloksena on vahva kiertotalousalue, jolla kolme toimialaa, kemianteollisuus, alkutuotanto ja kaivannaisteollisuus, toimivat synergisesti.

Biovalley Finland -hanke tukee yhteisesti alueella tehtävää sisällöllistä tutkimusta ja kehittämistyötä sekä yritysten tuotekehitystä. Biolaakson tapahtumat, kuten Kokkola Material Week, ovat keskeinen osa näkyvyyden edistämistä. Hankkeen tuloksena Biolaakson näkyvyys kasvaa kansallisesti ja kansainvälisesti.

Lue lisää: https://biolaakso.fi/

Biovalley Finland -hankkeen päätoteuttajana toimii Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Hankkeen rahoittajina toimivat Keski-Pohjanmaan liitto (EAKR), toteuttajat sekä Kokkolan seudun kehitys Oy, Kaustisen seutukunta, Perhon kunta, Kannuksen kaupunki ja Kokkolan kaupunki.