Avoimia tehtäviä

Haemme yliopistonlehtoria, sosiaalityö 1.8.2021 alkaen toistaiseksi ja yliopistonlehtoria, tietotekniikka 1.9.2021 alkaen toistaiseksi.

Yliopistokeskus on sosiaalityön johtava aikuiskouluttaja ja tarjoaa sosiaalityön opetusta sekä kandidaattivaiheen opintoina että maisterin tutkintoon johtavana koulutuksena erityisillä aikuisopiskelijoille soveltuvilla menetelmillä. Sosiaalityön maisteriopinnot ovat osoittautuneet valtakunnallisesti suosituksi koulutusmahdollisuudeksi ja opintojen läpäisevyys on erinomainen. Yliopistokeskus tarjoaa sosiaalityön tohtoriopinnot yhdessä Jyväskylän pääkampuksen kanssa. Yliopistokeskus koordinoi parhaillaan sosiaalityön ja kestävän siirtymän tutkimukseen fokusoituvaa Euroopan komission Horizon2020-ohjelman rahoittamaa kansainvälistä ASTRA-tohtorikoulutusta.

Lisää yliopistonlehtori, sosiaalityö tehtävästä ja sähköinen hakulomake.

Yliopistokeskuksen informaatioteknologian alalla toiminnan painopisteitä ovat aikuiskoulutuksena toteutettava tietotekniikan maisterikoulutus sekä tietotekniikan tutkimustoiminta, joka profiloituu IoT:n ja koulutusteknologian tutkimukseen. Koulutuksen ja tutkimuksen lisäksi yksikön toiminnassa painottuu alueellinen kehittämistoiminta.

Lisää yliopistonlehtori, tietotekniikka tehtävästä ja sähköinen hakulomake.