Yrityskanta alueittain

Keski-Pohjanmaan yrityskanta on reilut 5 100 eli 76 yritystä 1 000 asukasta kohti. Maakuntien asukasta kohti laskettujen yrityskantojen vertailussa Keski-Pohjanmaa sijoittuu keskitasolle ja selvästi koko maan keskiarvoa (81 yritystä 1 000 asukasta kohti) alemmalle tasolle.