Ulkomaankauppa maakunnittain

Keski-Pohjanmaalla tavaroiden ulkomaankaupasta noin 95 prosenttia on ulkomaalaistaustaisten yritysten toteuttamaa. Asukasta kohti laskettuna ulkomaalaistaustaisten yritysten ulkomaankauppa on muihin maakuntiin verrattuna valtaisaa. Sen sijaan suomalaistaustaisten yritysten ulkomaankauppa asukasta kohti on Keski-Pohjanmaalla vähäistä. Mikroyritysten viennissä Keski-Pohjanmaa menestyy maakuntien välisessä vertailussa selvästi paremmin kuin suomalaistaustaisten yritysten viennissä – sijoittuen lähelle valtakunnan keskitasoa.

Mikroyrityksiksi luokitellaan yritykset, joiden henkilöstömäärä on alle 10 ja joiden vuosiliikevaihto tai vuositase on enintään 2 M€. Pieniä yrityksiä puolestaan ovat yritykset, joiden henkilöstömäärä on 10–49 ja vuosiliikevaihto tai vuositase on yli 2 M€ mutta enintään 10 M€.